Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā/institūta mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena, EUR 

(bez PVN)

 

Līguma darbības termiņš

Mikroplašu un barotņu piegāde antimikrobiālās rezistences noteikšanai

Lēmums

BIOR 2015/84 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 29.12.2015.

SIA "Biocon"

Vienošanās

  27 986,50 Līdz saistību izpildei

Palīgmateriālu piegāde homogenizatora "Omni bead Ruptor24" darbības nodrošināšanai

Lēmums

BIOR 2015/83 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem  23.12.2015. “InBio OU”  16 315,53 Līdz saistību izpildei

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

BIOR 2015/81 09.12.2015. 21.12.2015. SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"" 15 076,50 Līdz saistību izpildei

Programmas "Augļi skolai" izvērtējuma projekta administratīvā personāla pakalpojumi

Lēmums

BIOR  2015/80 04.12.2015. 15.12.2015. Inese Siksna 12 555,18 Līdz saistību izpildei
Baiba Bremmere 7 385,40
Agnese Klišāne 4 431,24
Agnese Klišāne 984,72
Elīna Ciekure 984,72
Daina Pūle  984,72
Agnese Klišāne 2 154,08
Elīna Ciekure 2 154,08
Daina Pūle  2 154,08

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" informācijas sistēmu drošības audits

Lēmums

BIOR 2015/79/ERAF 04.12.2015. 15.12.2015. "KPMG Baltics SIA"  6 600,00  Līdz saistību izpildei

Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā

Lēmums

BIOR 2015/77

30.11.2015.

B daļas iepirkums

 18.12.2015. SIA "Verģi"
SIA "Zītars"
2 400,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Lat-Salmon" 2 500,00
SIA "Lat-Salmon"
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
4 300,00

Iedzīvotāju uztura paradumu datu vākšana

Lēmums

BIOR 2015/76 20.11.2015. 01.12.2015. Agnese Klišāne 2 017,34 Līdz saistību izpildei
Anita Olšteine 1 100,15
Astra Sleže 879,36
Ausma Klapare 587,68
Baiba Bremmere 239,77
Dace Ķirpe 687,79
Dina Čavare 1 656,12
Elīna Ciekure 396,42
Erita Kalniņa 1 972,55
Ilze Esīte  1 094,92
Inese Siksna 427,01
Ingrīda Egle 1 508,77
Ingrīda Edvardsone 728,59
Inta Umbraško 1 080,19
Janīna Daukšte 1 995,41
Janīna Zute 927,08
Jeļena Antonova 1 587,53
Katrīna Spuleniece-Aišpure 1 162,38
Kristīne Meistare 1 196,89
Līga Lapiņa 856,38
Ligita Pugača 1 336,06
Lolita Barkāne 1 505,98
Maija Savicka 1 461,62
Romans Kopilovs 891,53
Sandra Kulša 2 571,34
Sandra Liparte 927,57
Žanna Remeņaka 1 459,94

 Rezerves daļu iegāde un uzstādīšana instrumentālo ķīmisko izmeklējumu nodrošināšanai

Lēmums

BIOR 2015/75 10.11.2015. 23.11.2015. SIA "Faneks"  6 640,00 Līdz saistību izpildei

SIA "Labochema Latvija"

Vienošanās

17 740,00

Licences piegāde datorprogrammai hidroakustisko datu apstrādei un analīzei

Lēmums

BIOR 2015/74

 

Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem

13.11.2015. SIA "Hidrolab" 12 120,00 Līdz saistību izpildei

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pilnveidotās finanšu vadības un grāmatvedības politikas audits

Lēmums

BIOR 2015/73/ERAF 04.11.2015. 16.11.2015. SIA "KPMG Baltics" 6 700,00 Līdz saistību izpildei
Infekcijas slimību diagnostikas un biodrošības prasību nodrošināšanas laboratorijas iekārtu piegāde BIOR 2015/72 03.11.2015. 15.12.2015.  SIA "Hydrox" 46000,00  
"Illumina  Netherlands BV" 103172,00
SIA "MEDILINK" 15972,24
SIA "MEDILINK" 21770,00
SIA "MEDILINK" 12730,00

Aptaujas anketu un informatīvo vēstuļu izgatavošana un piegāde

Lēmums

BIOR 2015/71 28.10.2015. 09.11.2015. SIA "VEITERS KORPORĀCIJA"  2 244,50 Līdz saistību izpildei

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/70 26.10.2015. 06.11.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    
Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde BIOR 2015/69 28.10.2015. 09.12.2015. SIA "Invitros" 143854,33  
SIA "DIAMEDICA" 14484,00
SIA "DIAMEDICA" 1402,00
SIA "DIAMET" 7151,28
SIA "Invitros"  13164,80
SIA "Invitros" 330,40
 SIA "Hydrox" 114946,00
SIA “BioAvots” 6912,00
SIA “BioAvots” 71964,00
SIA “BioAvots” 32870,00
SIA “Genera” 7378,00
SIA "Biotecha Latvia" 3600,00

Plekstu otolītu mikroķīmijas analīzes

Lēmums

BIOR 2015/68 06.11.2015. 27.11.2015. The Research Foundation for the State University of New York 22 059,00 Līdz saistību izpildei

 Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/67  22.09.2015. 05.10.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā     

 Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde

Lēmums

BIOR 2015/66/EZF 15.09.2015. 28.09.2015. SIA "Sentios"  25 964,50 Līdz saistību izpildei
SIA "Sentios" 7 000,00

Reaģenti un materiāli NucliSens easyMAG DNS/RNS izdalīšanas aparatūrai

Lēmums

 BIOR 2015/65 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 07.09.2015.

SIA "Diamedica"

Vienošanās

41 999,00 Līdz saistību izpildei

Ķīmisko piesārņotāju standartvielu piegāde pārtikas produktu analīzēm

Lēmums

 BIOR 2015/64 24.08.2015. 04.09.2015. SIA "Antols-HIM" 14 850,35  Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 10 394,05
SIA "Labochema Latvija" 2 333,43
SIA "DBF Baltija"  6 080,00

 Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/63 24.08.2015. 04.09.2015. Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava"  13 210,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Priedmalas T" 2 680,00
SIA "Leste"  1 540,00
SIA "Priedmalas T"  1 950,00
IK "Jankiš" 3 000,00
Užavas pagasta zvejnieku saimniecība "DUNDURI"  2 450,00

Katlu mājas un tehniskā ūdens attīrīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Lēmums

BIOR 2015/62/EZF 10.08.2015. 21.08.2015. SIA "Revenita"  23 755,21 Līdz saistību izpildei

 Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/61 06.08.2015. 17.08.2015. SIA "Invitros" 882,81  Līdz saistību izpildei
SIA "E-Med.lv"   254,64
SIA "E-Med.lv"  231,00
SIA "Invitros"  1 152,60

 Pētniecības programmas tulkošanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/60/ERAF 24.07.2015. 04.08.2015. SIA "Linearis" 1 113,00 Līdz saistību izpildei
Katlu mājas un tehniskā ūdens attīrīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana BIOR 2015/59/EZF 23.07.2015. 03.08.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    
Laboratorijas piederumu piegāde apkārtējās vides ķīmisko analīžu veikšanai BIOR 2015/58 23.07.2015. 02.09.2015. SIA "DBF Baltija" 97 850,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Biotecha Latvia" 24 500,00
SIA "DBF Baltija"  34 700,00
SIA "Bendigo" 13 400,00
SIA "DBF Baltija" 16 600,00

Ugunsmūra risinājuma piegāde

Lēmums

BIOR 2015/57 14.07.2015. 27.07.2015. SIA "Datakom"  40 636,03 Līdz saistību izpildei
Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi BIOR 2015/56 14.07.2015. 28.07.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    
Pelaģisko zivju hidroakustiskās uzskaites oktobrī un bentisko traļu uzskaites decembrī nodrošināšana Baltijas jūrā BIOR 2015/55

09.07.2015.

B daļas iepirkums

31.08.2015. National Marine Fisheries Research Institute 94 000,00 Līdz saistību izpildei

Attīstības projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes izstrāde

Lēmums

BIOR 2015/54/ERAF 02.07.2015. 13.07.2015. SIA "Grant Thornton Rimess" 6 090,00 Līdz saistību izpildei

Ugunsmūra risinājuma piegāde

Lēmums

BIOR 2015/53 27.06.2015. 08.07.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveide BIOR 2015/52 19.06.2015. 02.07.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    
 Daudzfunkcionālu traktoru ar piekares agregātiem piegāde BIOR 2015/51/EZF 27.06.2015. 07.08.2015. SIA "Intrac Latvija"  86 250,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Valtek" 91 580,00

Reprezentācijas priekšmetu (plecu somu) apdruka un piegāde

Lēmums

BIOR 2015/50 18.06.2015. 15.07.2015. SIA "Dinoss"   2 850,00 Līdz saistību izpildei
 Ugunsmūra risinājuma piegāde BIOR 2015/49 18.06.2015. 01.07.2015. Iepirkuma pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/48 10.06.2015. 25.06.2015. SIA "E-Med.lv" 2 005,79 Līdz saistību izpildei
SIA "Invitros"  13 705,55
SIA "Hydrox"   2 340,00
Vienošanās SIA "Hydrox"   
SIA "Hydrox"  2 260,00
SIA "Hydrox"  14 340,00
SIA "BioAvots" 2 254,00
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra darba kabineta, semināru zāles un sadzīves telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/47/EZF 18.06.2015. 14.07.2015.  UAB "Sentios" 29 039,00 Līdz saistību izpildei
 Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/46/EZF 18.06.2015. 14.07.2015. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, atklāta konkursa 1.daļa "Laboratorijas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana" pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas    
Atklāta konkursa 2.daļā noslēgts līgums ar SIA "Dāmas zivju audzētava" 26 862,00 Līdz saistību izpildei
Kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometra piegāde BIOR 2015/45/ERAF 17.06.2015. 20.08.2015. SIA "Omnilab Baltic"  161 000,00 Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" administratīvās ēkas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi

Lēmums

BIOR 2015/44 04.06.2015. 15.06.2015. SIA "Ventars"  84 952,51 Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" sūkņu mājas vienkāršotā atjaunošana

Lēmums

BIOR 2015/43/EZF 03.06.2015. 15.06.2015. Personu apvienība SIA "Gate L" un SIA Āboltiņa būvuzņēmums "AG" 107 933,14 Līdz saistību izpildei
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveide BIOR 2015/42 04.06.2015. 16.06.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    
Laboratorijas piederumu piegāde apkārtējās vides ķīmisko analīžu veikšanai BIOR 2015/41 11.06.2015. 13.08.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    

Laboratorijas krēslu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/40 28.05.2015. 08.06.2015. SIA "BGS groupe" 11 630,00 Līdz saistību izpildei

Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšana

Lēmums

BIOR 2015/39 28.05.2015. 12.06.2015. AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 2 072,50 Līdz saistību izpildei
AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 11 421,27
 Zivju audzētavas "Tome" sūkņu mājas vienkāršotā atjaunošana BIOR 2015/38/EZF 28.05.2015. 08.06.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā tehnisku problēmu dēļ mājaslapā netika nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem    
Darbinieku veselības apdrošināšana BIOR 2015/37 29.05.2015. 26.06.2015. AAS "BTA Baltic Insurance Company" 60 165,00 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana

Lēmums

BIOR 2015/36 19.05.2015. 01.06.2015. SIA "Tieto Latvia"  19 600,00 Līdz saistību izpildei
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra darba kabineta, semināru zāles un sadzīves telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/35/EZF 14.05.2015. 09.06.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    

Dīķa tīrīšanas un planēšanas darbi zivju audzētavā "Dole"

Lēmums

BIOR 2015/34 07.05.2015. 19.05.2015. SIA "ACB Būve"  13 839,81  Līdz saistību izpildei

Teritorijas labiekārtošanas darbi

Lēmums

BIOR 2015/33 08.05.2015. 20.05.2015. SIA "Mitbau AC" 22 966,92 Līdz saistību izpildei
Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana BIOR 2015/32 30.04.2015. 14.05.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" attīstības stratēģijas izstrāde 2015.-2020.gadam

Lēmums

BIOR 2015/31/ERAF 30.04.2015. 14.05.2015.

SIA "NK Konsultāciju birojs" 

Vienošanās

 26 600,00 Līdz saistību izpildei

Zīmīšu piegāde zivju iezīmēšanai

Lēmums

BIOR 2015/30 30.04.2015. 12.06.2015. Floy Tag & Mfg., Inc. 19 989,00 USD Līdz saistību izpildei

Laboratorijas izmeklējumu un augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana

Lēmums

BIOR 2015/29 24.04.2015. 07.05.2015. SIA "Lautus"  7 000,00 Līdz saistību izpildei
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/28/EZF 29.04.2015. 26.05.2015. Atklāta konkursa 1.daļā iepirkums izbeigts, jo netiks iesniegts neviens piedāvājums; atklāta konkursa 2.daļā iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas    
 Pētniecības materiālu piegāde BIOR 2015/27/ESF 21.04.2015. 18.05.2015. SIA "Hydrox" 8 472,20  Līdz saistību izpildei
SIA "BioAvots" 6 290,00
SIA "Bendigo" 9 700,00
Mutes un nagu sērgas diagnostisko references reaģentu piegāde seroloģiskai un virusoloģiskais izmeklēšanai BIOR 2015/26 17.04.2015. 07.05.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/25 16.04.2015. 27.04.2015.

SIA "Averoja"
SIA "Ansbergs"
SIA "Explain"

Vienošanās 

41 999,99 Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra izveides 1.posma būvniecība

Lēmums

BIOR 2015/24/EZF 07.04.2015. 20.04.2015. SIA "Ventars"   169 231,63  Līdz saistību izpildei

 Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/23 01.04.2015. 15.04.2015. SIA "Sumus"  5 717,17 Līdz saistību izpildei

 Vimbu un zandartu vaislinieku piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/22 27.03.2015. 10.04.2015. IK "Altoma"  2 846,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Baltezers" 3 007,20
SIA "Baltezers" 2 148,00
IK "Jankiš"  780,00

 Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Lēmums

 BIOR 2015/21 27.03.2015. 10.04.2015. AS "BAO"  6 000,00 Līdz saistību izpildei
AS "BAO"  4 000,00

Automašīnu noma

Lēmums

BIOR 2015/20 24.03.2015. 07.04.2015. SIA "FS Noma" 3468,00 Līdz saistību izpildei
SIA "FS Noma" 1878,00
 Pētniecības materiālu piegāde   BIOR 2015/19/ESF 31.03.2015. 27.04.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā Institūts nenodrošināja brīvu un tiešu elektronisku pieeju dokumentācijai    
Ķīmisko reaģentu piegāde pārtikas produktu analīžu veikšanai BIOR 2015/18  25.03.2015. 20.04.2015. Personu apvienība SIA "Labochema Latvija" un UAB "Labochema LT" 64 645,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Bendigo" 4 500,00
SIA "Bendigo" 1 920,00
SIA "Liepas & Co" 3 180,00

 Dejonizēta ūdens iegūšanas sistēmas piegāde

Lēmums

BIOR 2015/17  20.03.2015. 31.03.2015. SIA "Biotecha Latvia"  10 952,00 Līdz saistību izpildei

Zinātniskās datubāzes BIODATA janās versijas izveide

Lēmums

BIOR 2015/16 18.03.2015. 02.04.2015.

SIA "In-volv Latvia" 

Vienošanās

29 600,00 Līdz saistību izpildei

 Mikrobioloģisko kultūru piegāde

Lēmums

BIOR 2015/15  11.03.2015.  23.03.2015. SIA "E-Med.lv" 2 978,00 Līdz saistību izpildei

Līdaku un zandartu mazuļu, līdaku kāpuru iegāde

Lēmums

BIOR 2015/14 05.03.2015. 16.03.2015. SIA "Rūjas Zivju audzētava"  1 050,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Nord Ast" 2 700,00
SIA "Nord Ast" 2 700,00
SIA "Dāmas zivju audzētava" 15 200,00

Bakterioloģijas laboratorijas gaiteņa remonts biodrošības prasību nodrošināšanai

Lēmums

  BIOR 2015/13 24.02.2015. 09.03.2015. SIA "Fiden Property Group" 16 881,55 Līdz saistību izpildei

Ultra-zemas temperatūras saldētavu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/12 24.02.2015. 09.03.2015. SIA "Faneks" 16 394,00  Līdz saistību izpildei

Doles zivju audzēšanas ceha rekonstrukcija

Lēmums

BIOR 2015/11/EZF 20.02.2015. 03.03.2015. SIA "Baltie"  97 000,00 Līdz saistību izpildei
Zivju barības piegāde BIOR 2015/10 16.02.2015. 30.03.2015. Aller Aqua Polska SP.Z O.O 199 036,00 Līdz saistību izpildei

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2015/9  12.02.2015. 23.02.2015. SIA "LHB"  1 750,00 Līdz saistību izpildei
SIA "LHB"  1 000,00
SIA "LHB"  1 430,00
SIA "Stiga RM" 4 349,52
Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei  BIOR 2015/8

09.02.2015.          

B daļas iepirkums

 30.03.2015. SIA "Verģi" 16 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Verģi" 8 500,00
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 1 700,00
SIA "Verģi" 9 600,00
SIA "Zītars" 3 846,00
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība "Kaija" 3 690,00
SIA "Lat-Salmon" 5 800,00
SIA "Verģi" 4 800,00

Ķeguma zivju audzēšanas ceha vienkāršotā rekonstrukcija

Lēmums

BIOR 2015/7/EZF 04.02.2015. 16.02.2015. SIA "Ogre S" 41 091,15 Līdz saistību izpildei

Analītisko iekārtu piegāde pārtikas produktu analīžu veikšanai

Lēmums

BIOR 2015/6 04.02.2015. 19.02.2015. SIA "Quantum Latvija" 15 149,00 Līdz saistību izpildei
UAB "Elymus" 8 250,00
Mikroorganismu identifikācijas un molekulārās raksturošanas sistēmas iekārtu piegāde  BIOR 2015/5 02.02.2015. 16.03.2015. Bruker Daltonics Scandinavia AB 164 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Diamet" 30 989,00

Gāze piegāde

Lēmums

BIOR 2015/4 21.01.2015. 02.02.2015.

"AGA SIA" 

Vienošanās

41 999,00 Līdz saistību izpildei

Waters un Thermo masspektrometru remonts

Lēmums

 BIOR 2015/3  16.01.2015. 27.01.2015. SIA "Faneks"  9 100,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 2 600,00

Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā

Lēmums

 BIOR 2015/2

09.01.2015.

B daļas iepirkums

 20.01.2015. SIA "Lat-Salmon" 4 300,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
SIA "Lat -Salmon" 3 100,00

 Zāles pļāvēja piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/1/EZF 07.01.2015. 19.01.2015. SIA "Gamma"  12 650,00 Līdz saistību izpildei