Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā/institūta mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, EUR

(bez PVN)

Līguma darbības termiņš

Zivju audzētavas „Tome” Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra 1.posma tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Lēmums

BIOR 2014/60 30.12.2014. 12.01.2015. SIA "BM Būvprojekts"  6 950,00  Līdz saistību izpildei

Ārējās kanalizācijas tīklu izbūve

Lēmums

BIOR 2014/59 15.12.2014.  29.12.2014. SIA "Būvtehnikas pakalpojumi"   23 677,17  Līdz saistību izpildei

Ķīmisko reaģentu piegāde

Lēmums

BIOR 2014/58  15.12.2014.  29.12.2014 SIA „Labochema Latvija”  8 842,35  Līdz saistību izpildei
SIA „Labochema Latvija”  23 682,60
SIA „Interlux” 1 799,99
SIA „Omnilab Baltic” 2 868,60
SIA „Labochema Latvija”     2 431,91

Reaģentu piegāde trihinellozes ierosinātāja klātbūtnes noteikšanai

Lēmums

BIOR 2014/57 10.12.2014. 22.12.2014. SIA „Enola”   14 000,00  Līdz saistību izpildei

Saimniecības preču piegāde

Lēmums

BIOR 2014/56  08.12.2014.  19.12.2014. SIA "Selding"  41 999,00 Līdz saistību izpildei

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2015.gadā

Lēmums

BIOR 2014/55 28.11.2014. 12.12.2014. SIA „Zvejnieku kompānija „Grifs””   15 960,00  Līdz saistību izpildei

Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā

Lēmums

BIOR 2014/54

14.11.2014.

B daļas iepirkums

05.12.2014.  SIA “Zītars”
SIA “Vētra S”
 2 400,00 Līdz saistību izpildei
Bentisko traļu uzskaites nodrošināšana Baltijas jūrā  BIOR 2014/53

14.11.2014. 

B daļas iepirkums

12.01.2015. National Marine Fisheries Research Institute 42 300,00 Līdz saistību izpildei

Otolītu kaulu zāģa piegāde

Lēmums

BIOR 2014/52 07.11.2014. 27.11.2014. Vildoma UAB   28 100,00  Līdz saistību izpildei

Materiālu piegāde hematoloģisko izmeklējumu veikšanai ar Exigo analizatoru

Lēmums

BIOR 2014/51 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 05.11.2014. SIA “J.I.M.”  14 000,00  Līdz saistību izpildei

Marķētās dīzeļdegvielas iegāde

Lēmums

BIOR 2014/50  07.10.2014. 20.10.2014. SIA „East-West Transit”  6 640,00  Līdz saistību izpildei

Drukas iekārtu apkope, remonts un drukas izejmateriālu piegāde un uzpilde

Lēmums

BIOR 2014/49 07.10.2014.  20.10.2014. SIA „Biroja Tehnikas Eksperts  2 481,40 Līdz saistību izpildei
Aparatūras piegāde Āfrikas cūku mēra laboratorijas kapacitātes nodrošināšanai BIOR 2014/48 01.10.2014. 11.11.2014 "InBio" OU 3 244,00  Līdz saistību izpildei
SIA "BioAvots" 156 600,00
SIA "Faneks" 6 641,00
SIA "Faneks" 8 131,00
"InBio" OU 27 407,00
SIA "Mediq Latvija" 984,00
SIA "Diamedica" 800,00
SIA "Diamedica" 252,00
SIA "Labochema Latvija" 1 732,80
SIA "Labochema Latvija" 477,45
SIA "Doma" 7 720,00
SIA "Diamedica" 105,00
SIA "Mediq Latvija" 930,00
SIA "Mediq Latvija" 558,00
SIA "Altex" 2 298,00
SIA "Invitros" 6 015,00
SIA "Diamedica" 4 590,00
SIA "Diamedica" 4 700,00
SIA "Diamedica" 910,00
SIA "Invitros" 3 320,00
SIA "BioAvots" 3 400,00
Elektroenerģijas piegāde BIOR 2014/47 30.09.2014. 04.12.2014.  AS "Latvenergo"  287 320,00 Līdz saistību izpildei
Degvielas iegāde un uzpilde, izmantojot pēcapmaksas kartes BIOR 2014/46 29.09.2014. 10.11.2014. SIA “Lukoil Baltija R” 215 592,00 Līdz saistību izpildei
SIA “Astarte-nafta” 32 034,00
Laboratorijas materiālu piegāde BIOR 2014/39 24.09.2014. 12.12.2014. SIA “Enola” 5 478,20  Līdz saistību izpildei
SIA “Medilink” 10 130,50
SIA “Sarstedt” 137 951,66
SIA “Enola” 23 187,80
SIA “Medilink” 46 686,85
SIA “Omnilab Baltic” 10 356,00
SIA “Biotecha Latvia” 40 188,00
SIA “Mediq Latvija” 2 710,20
SIA “BaltaLab” 2 071,50
SIA “Quantum Latvija” 4 553,88
SIA “Mediq Latvija” 121 170,00
SIA “MyLab” 10 996,55
SIA “Omnilab Baltic” 20 847,17
SIA “Faneks” 7 479,00
SIA “Arbor Medical Korporācija”  4 705,00
SIA “DBF Baltija” 95 560,00
Zivju audzētavas „Tome” Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra būvniecības 1.kārta BIOR 2014/44 EZF 09.09.2014. 31.10.2014. Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedza Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” finansiālās iespējas.    

Sāls piegāde zivju audzētavām

Lēmums 

BIOR 2014/45 02.09.2014 15.09.2014. SIA "Dangas"  4 134,00 Līdz saistību izpildei

Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2014/43 04.08.2014. 15.08.2014. Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava" 11 280,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Doles krāces" 1 080,00
SIA "Leste" 3 175,00
SIA "Lampetra" 6 300,00

Plastikāta substrāta (granulu) piegāde biofiltram

Lēmums

BIOR 2014/42 04.08.2014. 15.08.2014. SIA "Dāmas zivju audzētava"   7 630,05  Līdz saistību izpildei

Medikamentu, barības piedevu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2014/41 04.08.2014. 15.08.2014. SIA "Bertas nams" 6 575,40 Līdz saistību izpildei
SIA "Zaze" 3 185,00
SIA "Vet-med"  1 998,00
SIA "Bertas nams" 955,28
SIA "Vet-med" 147,00
SIA "Latvijas ķīmija" 1 608,10

Sāls piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2014/40 04.08.2014. 15.08.2014. Iepirkums pārtraukts, iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.    
Kvadrupola tandēma masspektrometriskā detektora piegāde BIOR 2014/38 08.08.2014. 18.09.2014. SIA “Labochema Latvija" 249 900,00 EUR  Līdz saistību izpildei
Drukas iekārtu apkope, remonts un drukas izejmateriālu piegāde un uzpilde BIOR 2014/37 21.07.2014. 01.08.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā.    
Pelaģisko zivju hidroakustiskās uzskaites oktobrī un bentisko traļu uzskaites decembrī nodrošināšana Baltijas jūrā BIOR 2014/36

14.07.2014. 

B daļas iepirkums

02.09.2014. National Marine Fisheries Research Institute  94 000,00 Līdz saistību izpildei

Kautuves pirmapstrādes un vakuuma fasēšanas pakalpojumu nodrošināšana eksperimentu vajadzībām

Lēmums

BIOR 2014/35 30.06.2014. 11.07.2014. LPKS "BG EKSPORTS"   6860,00 Līdz saistību izpildei
Pētniecības materiālu piegāde BIOR 2014/34/ESF 03.07.2014. 13.08.2014. SIA "Invitros" 12 741,11 Līdz saistību izpildei
SIA “Diamedica” 2 012,00
SIA “Interlux” 632,80
SIA “E-Med.lv” 425,68
SIA “Sarstedt” 10 317,60
SIA “DBF Baltija” 7 958,00
SIA “DBF Baltija” 7 472,00
SIA “DBF Baltija” 2 124,00
SIA “DBF Baltija” 10 400,00

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija

Lēmums

BIOR 2014/33 02.07.2014. 14.07.2014.

SIA "UL nami" 

Vienošanās 

126 614,34 Līdz saistību izpildei

Darba apģērbu un aizsarglīdzekļu iegāde

Lēmums

Lēmums 2

BIOR 2014/32 20.06.2014. 03.07.2014. SIA "PRĀNA Ko" 16 360,50  Līdz saistību izpildei
SIA "GRIF"  24 116,31

Zīmīšu piegāde zivju iezīmēšanai

Lēmums

BIOR 2014/31 09.06.2014. 10.07.2014. Floy Tag & Mfg.,Inc.  9300,71  Līdz saistību izpildei
Reņģes hidroakustiskās uzskaites nodrošināšana Rīgas jūras līcī BIOR 2014/30

28.05.2014.   

B daļas iepirkums

12.06.2014. SIA “Verģi” 8 500,00  Līdz saistību izpildei

Vidzemes reģionālās laboratorijas ēku jumtu seguma nomaiņa

Lēmums

BIOR 2014/29 16.05.2014. 27.05.2014. SIA "SKĀRDA SERVISS"  16 904,08 Līdz saistību izpildei
Vidzemes reģionālās laboratorijas ēku jumta seguma nomaiņa BIOR 2014/28 15.05.2014. 26.05.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    

Darbinieku veselības apdrošināšana

Lēmums

BIOR 2014/27 14.05.2014. 26.05.2014.

BTA Insurance Company

Vienošanās 

31 933,60 Līdz saistību izpildei
Līdaku un zandartu mazuļu iegāde BIOR 2014/26 15.05.2014. 26.05.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija

Lēmums

BIOR 2014/25 06.05.2014. 19.05.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    

Sabiedrisko attiecību pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2013/63 17.04.2014. 06.05.2014. SIA "Jazz Communications"  22 480,00  Līdz saistību izpildei
Diagnostisko reaģentu piegāde BIOR 2014/24 28.04.2014. 09.06.2014.      

Zandartu vaislinieku iegāde

Lēmums

BIOR 2014/23 03.04.2014. 14.04.2014. SIA "BALTEZERS" 3 544,20  Līdz saistību izpildei
IK "JANKIŠ"  2 475,00  Līdz saistību izpildei

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2014/22 02.04.2014. 14.04.2014. SIA "Stiga RM"  3 332,70 Līdz saistību izpildei
SIA "Ieroči Lāčplēsis" 2 100,00

Tīkla infrastruktūras un datu pārraides pakalpojumu iegāde

Lēmums

BIOR 2014/21 11.04.2014. 25.04.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    

Diagnostisko reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde pirosekvenatoram

Lēmums

BIOR 2014/20 01.04.2014. 14.04.2014. SIA "Hydrox" 12 019,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Hydrox"  2 053,00 Līdz saistību izpildei

Elektrozvejas iekārtas piegāde

Lēmums

BIOR 2014/19 26.03.2014. 22.04.2014. Stampes Elektro A/S 6 541,00  Līdz saistību izpildei
Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei BIOR 2014/18

13.03.2014.  

B daļas iepirkums

27.03.2014. SIA "VERĢI" 5 100,00  Līdz saistību izpildei
SIA "VERĢI" 5 100,00
SIA "VERĢI" 1 700,00
SIA "VERĢI" 10 200,00
SIA "VERĢI" 20 400,00
SIA "VERĢI" 5 100,00
SIA "ZĪTARS" 3 841,74
Zvejnieku saimniecība "KAIJA" 3 690,00
SIA firma "Lat-Salmon" 8 520,00

Līdaku un zandartu mazuļu, līdaku kāpuru iegāde

Lēmums

BIOR 2014/17 17.03.2014. 28.03.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2014/16 01.04.2014. 14.04.2014. SIA "Averoja"  41 999,99  Līdz saistību izpildei
SIA "Ansbergs"
SIA "Explain" 

Zivju audzētavas "Pelči" teritorijas labiekārtošana

Lēmums

BIOR 2014/15 03.03.2014. 14.03.2014. SIA "AB Būvniecība"   28 038,40  Līdz saistību izpildei

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2014/14 03.03.2014. 14.03.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2014/13 19.03.2014. 31.03.2014. SIA "Sumus"  5 716,40 Līdz saistību izpildei

Marķētās dīzeļdegvielas un kokskaidu granulu piegāde

Lēmums

BIOR 2014/12 20.02.2014. 03.03.2014.

SIA "Kordata"

Vienošanās 

 17 459,00 Līdz saistību izpildei

Dīzeļģeneratoru un garantētās, nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) piegāde un rezerves elektroapgādes sistēmas izveide

Lēmums

BIOR 2014/11 26.02.2014. 10.03.2014. SIA "Jumis HB"  48 474,79  Līdz saistību izpildei

Laboratorijas materiālu un standartvielu piegāde SP7 SPICED projektam

Lēmums

BIOR 2014/10 18.03.2014. 31.03.2014. SIA "Quantum Latvija"   2 738,42  Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 16 690,00
SIA "Labochema Latvija" 665,60
SIA "DBF Baltija" 8 360,00

Ceļojuma aģentūras un viesnīcas pakalpojumi Ķīnas Tautas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvju vizītes nodrošināšanai

Lēmums

BIOR 2014/9

11.02.2014.   

B daļas iepirkums

12.02.2014. SIA "Averoja"  12 343,78 Līdz saistību izpildei
SIA "Viesnīca Rīdzene" 5 853,87

Barotņu, diagnostisko reaģentu, laboratorijas materiālu un ķīmisko reaģentu piegāde dzīvnieku slimību diagnostikai

Lēmums

BIOR 2014/8 14.02.2014. 25.02.2014. SIA "Dolfa"  9 273,60 Līdz saistību izpildei
SIEMENS Osakeyhtio Latvijas filiāle  1 184,80
SIA "Diamet" 6 992,84
SIA "Sarstedt" 42,70
SIA "Mediq Latvija" 4 878,10
SIA "Invitros"  1 400,00
SIA "J.I.M."  819,97
SIA "Enola"  3 533,70
SIA "Interlux"  3 271,10
Automašīnu noma BIOR 2014/7 07.02.2014. 24.03.2014.

SIA "FORMULA SERVISS"

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

344 134,80  Līdz saistību izpildei
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība BIOR 2014/6/EZF 10.02.2014. 10.03.2014.  PS "ARH STUDIJA" 63 700 Līdz saistību izpildei
Ķīmisko reaģentu, standartvielu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde BIOR 2014/5 04.04.2014. 30.04.2014. SIA "Labochema Latvija" 89 671,45 Līdz saistību izpildei
SIA "Interlux" 3 095,60
SIA "Labochema Latvija" 7 051,80
SIA "Chemi Pharm Group" 8 861,00

Diagnostisko reaģentu piegāde Daytona bioķīmiskajam un MiniVidas hormonu analizatoram

Lēmums

BIOR 2014/4 19.02.2014. 03.03.2014. SIA "BIOMARK" 26 999,99 Līdz saistību izpildei
SIA "Diamedica" 15 000,00

Celtniecības materiālu iegāde

Lēmums

BIOR 2014/3 20.02.2014. 03.03.2014. SIA "KU Zilā Ezerzeme" 41 999,99 Līdz saistību izpildei
AS "Siguldas Būvmeistars"
SIA "LEO"
SIA "DEPO DIY"

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

BIOR 2014/2 15.01.2014. 27.01.2014. SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"  7 980,00 Līdz saistību izpildei
Bentisko traļu uzskaites nodrošināšana Baltijas jūrā BIOR 2014/1

06.01.2014.    

B daļas iepirkums

11.02.2014. National Marine Fisheries Research Institute 42 300,00 Līdz saistību izpildei