l

 

Ir iegādāta un nodota ekspluatācijā augstas izšķirtspējas hibrīd-masspektrometra iekārta

Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra (VNPC) ietvaros ZI BIOR ir iegādājusies un uzstādījusi iekārtu bioanalītiskiem/ķīmiskajiem pētījumiem - augstas izšķirtspējas hibrīd-masspektrometru. Augstas izšķiršanas spējas hibrīda masspektrometrijas pielietošanas iespējas ir ļoti plašas un tādējādi šī iekārta ir noderīga visām VNPC institūcijām. Nākamo mēnešu laikā ar to ir ieplānots paveikt šādas aktivitātes:
1) izstrādāt, ieviest un validēt metodi antibiotiku noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produkcijā. Metode ļaus vienlaicīgi noteikt līdz 30 dažādiem savienojumiem un tiks izmantota monitoringā par veterināro zāļu klātbūtni Latvijas produkcijā
2) izstrādāt un validēt metodi polibromēto difenilu ēteru noteikšanai. Metode ir nepieciešama pētījumos par Baltijas laša piesārņojumu un pētījuma rezultāti tiks publicēti.
3) apgūt un validēt metodi beta-agonistu noteikšanai. Metodes izmantošana sfēra - Valsts monitorings par veterināro zāļu klātbūtni Latvijas produkcijā.

Publikācija sagatavota 12.11.2012.