ĢMO ierobežotas izmantošanas atļauju reģistrs

Zinātniskās institūcijas nosaukums

Drošības klase

(1-4)

Riska novērtējuma kopsavilkums vai ziņojuma kopija

Atļautās ierobežotās izmantošanas darbības mērķis

Atļaujas derīguma termiņš

Ārkārtas pasākumu plāns

To teritoriju īpašnieku, kuri varētu tikt apdraudēti ierobežotas izmantošanas ārkārtas gadījumā, saraksts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

1

saite uz dokumentu

Zinātniskie pētījumi

Informācija par drošumu jāpārskata ne retāk kā reizi 3 gados

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams