EJZF pasākuma ietvaros īstenots projekts Nr.19-00-F01114-000001 „Stikla zušu iegāde zušu krājuma papildināšanai Latvijas ūdeņos”

2019. gada 14. maijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts saglabāšanas pasākumiem” apakšpasākuma stikla zušu ielaišana Latvijas iekšējos ūdeņos līdzfinansēto projektu nr. Nr.19-00-F01114-000001 „Stikla zušu iegāde zušu krājuma papildināšanai Latvijas ūdeņos” piecās upēs (Buļļupe, Daugava, Jugla, Lielā Jugla un Mazā Jugla) un četros ezeros (Juglas ezers, Ķīšezers, Lielais un Mazais Baltezers) tika izlaisti 690 000 stikla zuši.

Ievērojot Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) zinātnisko padomu, mākslīgai krājuma papildināšanai stikla zuši Latvijā par publisko finansējumu tiek ielaisti tikai tajos ezeros un upēs, kur nav migrācijas šķēršļu, kas varētu izraisīt papildu mirstību to ceļā uz jūru.

Tā kā šis ir noslēdzošais stikla zušu krājuma papildināšanas posms Latvijas ūdenstilpēs un ūdenstecēs, pēc šī perioda beigām paredzēts veikt aktīvu ielaišanas efektivitātes novērtējumu un plašākus pētījumus, kas saistīti ar uz nārstu migrējošajiem sudraba zušiem – to kvalitāti un izdzīvotību.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 183 750.60 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

l

Publikācija sagatavota 15.05.2019.