EJZF pasākuma ietvaros  apstiprināts projekts Nr. 18-00-F01114-000001 
“Stikla zušu iegāde zušu krājumu papildināšanai Latvijas ūdeņos”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR  ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts saglabāšanas pasākumiem” apakšpasākuma stikla zušu ielaišana Latvijas iekšējos ūdeņos līdzfinansēto projektu nr. Nr. 18-00-F01114-000001 “Stikla zušu iegāde zušu krājuma palielināšanai Latvijas ūdeņos” iegādāsies  715 400 stikla zušus.

Stikla zušu izplatīšanu dažādās Latvijas upēs un ezeros veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR darbinieki. Stikla zuši tiks izlaisti sekojošās Kurzemes ūdenstilpēs sekojošos daudzumos: Liepājas ezers - 371 500 gab, Durbes ezers - 59 800 gab, Puzes ezers - 51 000 gab, Vilgāles ezers - 24 200 gab, Lielais Nabas ezers - 7 000gab, Mazais Nabas ezers - 6 900 gab, Bārta (ielaišanas vietas Sedviņi, Plosti) - 15 000 gab, Saka (ielaišanas vietas Saka, Upesmuiža) - 5 000 gab, Tebra (ielaišanas vietas Aizpute, Apriķi) -8 000 gab, Durbe (ielaišanas vieta Dunalka) - 5 000 gab, Rīva (ielaišanas vieta Rīva) - 2 500 gab, Venta (ielaišanas vietas Kalni, Nīgrande, Skrunda, Zlēkas, Zūras) -100 000 gab, Abava (izlaišanas vietas Renda, Veģi) - 22 000 gab,  Užava (izlaišanas vieta Sise) - 6 000 gab, Irbe (izlaišanas vietas Irbene, Miķeļtornis) - 14 000 gab, Stende (izlaišanas vietas Blāzma, Iliņi) - 8 000 gab, Rinda (izlaišanas vieta Spiņņi) - 2 500 gab, Roja (izlaišanas vieta Lube) - 7 000 gab.  

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 190 741,98 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Informācija sagatavota 03.04.2018.