links2
Raksts 14.03.2016
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” no 2016. gada 15. līdz 17. martam Rīgā organizēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority, EFSA) vadīto apmācību semināru ...