EU-FORA – Eiropas Pārtikas risku novērtēšanas stipendiju programma

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) stipendiju programma piedāvā unikālu iespēju motivētiem jaunajiem vai vidējas karjeras zinātniekiem no Eiropas Savienības (ES) valstu nacionālajām riska novērtēšanas iestādēm un jebkurām citām 36. panta organizācijām uzlabot viņu zināšanas un pieredzi pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanas jomā.

Programmas galvenais virziens ir ķīmiskā un mikrobioloģiskā riska novērtējums. Programma paredzēta profesionāļiem ar zināšanām tādās jomās kā molekulārā bioloģija, bioloģija, mikrobioloģija, veterinārija/cilvēku medicīna, agronomija/lauksaimniecības zinātne, bioķīmija, ķīmija, vides zinātne, pārtikas tehnoloģija vai toksikoloģija.

EFSA Žurnāla speciālie numuri, kuros apkopoti EU-FORA stipendiātu raksti par praksē paveikto:

EFSA Journal Volume 16, Issue S1, August 2018

EFSA Journal Volume 17, Issue S2, September 2019 

Kā tas darbojas?

Stipendiāti 12 mēnešus, kuru laikā “mācīsies darot”, pavadīs kādā no ES dalībvalstu pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanas institūcijām ārpus savas valsts. Stipendiāti būs pilnībā integrēti uzņemošo organizāciju darbā, iegūstot pieredzi kā tiešais darītājs un vairojot zināšanas par daudziem zinātniskajiem aspektiem saistībā ar pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanu.

EFSA iniciatīva sniedz ieguldījumu ES zinātniskā novērtējuma stiprināšanā un zināšanu kopienas veidošanā. Programma veicinās sadarbību starp Eiropas pārtikas drošības aģentūrām un EFSA, kā arī veicinās pārtikas riska novērtēšanas prakses harmonizēšanu visā Eiropā.

 

Informācija par stipendiātiem un to organizācijām

Jūs iegūsiet plašas un praktiskas zināšanas par daudziem zinātniskiem aspektiem, kas saistīti ar pārtikas nekaitīguma riska novērtēšanu. Jūs atklāsit, kā izvēlēties un pielietot riska novērtēšanas metodoloģijas, kā ievākt un analizēt attiecīgos datus, kā lietot datora modeļus riska novērtējumā un kā nodrošināt efektīvu riska paziņošanu.

„Mācīšanās darot” pieeja uzņemšanas vietās sniegs iespēju gūt vērtīgu praktisku pieredzi daudzās riska novērtēšanas jomās. Papildus tam kopā ar citiem dalībniekiem Jūs piedalīsieties EFSA sagatavošanas apmācībās un apmeklēsiet trīs kopīgus mācību moduļus, kas norisināsies šo divpadsmit apmaiņas mēnešu ietvaros.

Iedvesmojieties no daudzajiem interesantajiem, inovatīvajiem un entuziastiskajiem pārtikas  riska novērtēšanas kopienas cilvēkiem, kurus satiksiet šo 12 mēnešu laikā. Saglabājiet komunikāciju ar jauniegūtajiem kolēģiem, aktīvi veidojot un piedaloties stipendiātu tīklā.

Jums tiks piešķirts sertifikāts par dalību, un EFSA publicēs Jūsu zinātnisko ziņojumu par Jūsu darbu šīs programmas ietvaros  EFSA žurnāla īpašajā izdevumā.

 

Kādas ir prasības, lai kļūtu par EFSA programmas jauno dalībnieku?

 • Pašlaik Jūs esat nodarbināts EFSA darbības jomā kompetentā organizācijā, kas iekļauta EFSA 36. panta organizāciju tīklā un pieteikuma iesniegšanas brīdī strādājat tur jau vismaz vienu gadu.
 • Jums ir universitātes līmeņa grāds jomā, kas attiecas uz pārtikas drošumu, piemēram, molekulārā bioloģija, bioloģija, mikrobioloģija, veterinārija/cilvēku medicīna, agronomija/lauksaimniecības zinātne, bioķīmija, ķīmija, vides zinātnes, pārtikas tehnoloģija vai toksikoloģija.
 • Jums nav vairāk kā 15 gadus ilga pilna darba pieredze pārtikas nekaitīguma jomā.
 • Jūs esat ES vai EBTA dalībvalsts pilsonis.
 • Laba angļu valoda ir obligāta (minimālais līmenis: B2 saskaņā AR CEFR).
 • Pārbaudiet savus atbilstības kritērijus Eligibility & Selection criteria.

 

Pieteikšanās procedūra

Pirms pieteikšanās saskaņojiet ar savu darba devēju, ka Jūsu organizācija atbalsta Jūsu dalību programmā;

 • Lejuplādējiet pieteikšanās formu EU-FORA_Application_Form:
 • Aizpildiet pieteikšanās formā visus atbilstošos un nepieciešamos lodziņus;
 • Sagatavojiet motivācijas vēstuli, kurā Jūs aprakstāt, kādēļ vēlaties pieteikties programmai;
 • Sagatavojiet CV atbilstoši EUROPASS formai EUROPASS formai;
 • Nosūtiet e-pastu ar pievienotiem visiem sagatavotajiem dokumentiem uz e-pasta adresi EU-FORA@efsa.europa.eu.

 

Kāds ieguvums ir uzņemošajai organizācijai?

Jums būs iespēja iegūt atbalstu no jauna motivēta pārtikas drošības jomā zinoša zinātnieka no citas dalībvalsts. Šis cilvēks būs papildu darbaspēks ar jaunu viedokli, uzskatiem un zināšanām. Jums būs iespēja ieskatīties riska novērtēšanas procesā citās valstīs. 

Tiks izveidots uzņēmējorganizāciju forums, kurā tās varēs apmainīties ar pieredzi un labās prakses piemēriem.

Prakses noslēgumā EFSA Žurnālā tiks publicēts stipendiāta izstrādāts zinātniskais ziņojums par tā darbu uzņēmējorganizācijā. 

 

Prasības uzņemošajām iestādēm

 • Organizācijai ir spēcīga kapacitāte un plaša pieredze vienā vai vairākās jomās, kas saistītas ar pārtikas riska novērtēšanu.
 • Organizācija var piedāvāt dažādas atbilstošas aktivitātes un vienu vai vairākas zinātniskās jomas, kurās jaunie darbinieki varēs iesaistīties viņu prakses laikā.
 • Organizācijai ir jāvar piešķirt katram stipendiātam pieredzējušu darba vadītāju, kas varēs veltīt laiku stipendiāta apmācībai.

 

Informācija par EU-FORA programmu EU-FORA mājaslapā

First European Food Risk Assessment Fellowship cohort 2017-18

EFSA’s unique EU-FORA Food Risk Assessment Fellowship Programme

3rd European Food Risk Assessment Fellowship cohort 2019-20


Eiropas Pārtikas riska novērtēšanas stipendijas programmas projekts "Proteomikas rīku un datubāzu izstrāde, lai veiktu dzīvnieku izcelsmes proteīnu identificēšanu barībā."

Visi interesenti, kas vēlas piedalīties EU-FORA aktivitātēs, ir aicināti sazināties ar EFSA Fokālo Punktu Latvijā pa e-pastu efsa@bior.lv.