Aktuālie EFSA grantu un iepirkumu piedāvājumi

 • GP/EFSA/ALPHA/2020/01 - Entrusting support tasks in the area of Plant health Commodity risk assessment for High Risk Plants (plants for planting for ornamental purpose). Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 30. aprīlis.
 • GP/EFSA/ENCO/2020/02 - Thematic grants: Preparedness for future challenges in specific areas of EFSA`s work

This new grant opportunity calls for proposals in the following areas (ref. three lots of the call):

-      Evaluating the impact on/by gastrointestinal tract microbiomes (human and domestic animals) in assessments,

-      Capacity building for evaluating the impact on/by environmental microbiomes (plants, wildlife, soil) in assessments,

-      Hotspots for introduction of plant pests: an integrated analysis to better prepare for pest invasions.

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 30. jūnijs.

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 24. jūlijs.

 • OC/EFSA/ALPHA/2020/02 Call for Epidemiological Expertise to Support Topics Related to Regulation (EU) 2016/429 or Animal Health Law

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 12. maijs.

 

Iepirkumi

EFSA iepērk pakalpojumus un resursus, izsludinot publisku iepirkumu, kas ir saskaņā ar ES likumdošanu un kam ir piemēroti caurredzamības, vienlīdzības un nediskriminācijas, plašas konkurences, proporcionalitātes un pareizas finanšu pārvaldības principi. 

Iepirkumi virs €135 000 tiek publicēti:

Lai pieteiktos šiem iepirkumiem, EFSA rekomendē:

Iepirkumi no €15 000 līdz €135 000 tiek publicēti EFSA mājaslapā iepirkumu no €15 000 līdz €135 000 sadaļā.

EFSA, lai iepirktu pakalpojumus ar vērtību no €15 000 līdz €135 000, veic pārrunu procedūru, kas nozīmē:

 • EFSA pati uzaicina atbilstošas institūcijas uz pārrunām par iespējamu sadarbību konkrēta projekta izpildē;
 • ieinteresētajām institūcijām un personām kādā konkrētā iepirkumā ir iespēja izteikt savu interesi tik uzaicinātiem uz pārrunu procesu. Interesi var izteikt pirms pieteikšanās beigu datuma, nosūtot uz e-pastu EFSAProcurement@efsa.europa.eu sekojošu informāciju:
  • organizācijas pilnu nosaukumu un kontaktpersonu;
  • gadījumā, ja piesakās individuāla persona, tad pilnu personas vārdu;
  • pilnu pasta adresi;
  • e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt uzaicinājumu.

 

EFSA Granti

EFSA Granti paredzēti tikai kompetentajām iestādēm (36. panta organizācijas), kuras ir deleģējušas dalībvalstis - kompetento iestāžu saraksts.  Granti paredzēti, lai atbalstītu EFSA darbu datu vākšanā, literatūras pārskatu gatavošanā un citā zinātniskajā darbībā. EFSA piešķir grantus aktivitātēm tās misijas ietvaros šādās jomās:

 • datu vākšana;
 • sagatavošanās darbi, lai varētu sniegt zinātnisko viedokli;
 • cita veida zinātniskais un tehniskais atbalsts.

EFSA piedāvāto grantu saraksts atrodams EFSA mājaslapā sadaļā Grants.

 

EFSA plānotie iepirkumi un granti 2020. gada pirmajā pusgadā 2020 EFSA Scientific Cooperation plan: calls for tenders (procurement) and calls for proposals (grants)

 

Informatīvais materiāls par EFSA Iepirkumiem

Informatīvais materiāls par EFSA Grantiem

 

EFSA grantu tipi

EFSA grantu tipi

 

EFSA atbalstītās dalībvalstu sadarbības (2015-2017)

foto