links2
Raksts 17.05.2017
EFSA ir nepieciešams neatkarīgs zinātniskais viedoklis dažādās jomās, kas saistītas ar dažādiem pārtikas ķēdes posmiem. Lielāko daļu šo viedokļu EFSAi sniedz eksperti no desmit Zinātniskajiem Paneļiem un Zinātniskās Komitejas. Katrus ...
links2
Raksts 25.04.2017
EFSA ziņojums par 2015. gada datiem par pesticīdu atliekvielu daudzumu pārtikā rāda, ka pārtika, kas tiek patērēta Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, turpina būt pārsvarā brīva no pesticīdu atliekvielām vai satur ...
links2
Raksts 05.04.2017
EFSA ir publicējusi atjaunotas vadlīnijas par to, kā sagatavot iesniegumu jaunas veselīguma norādes autorizēšanai, lai to varētu turpmāk izmantot uz pārtikas produktu marķējuma, reklāmā un cita veida saziņā ar potenciālo ...
links2
Raksts 14.02.2017
Lai palielinātu EFSA darba caurredzamību, sākot ar 2017. gadu, EFSA piedāvā visām ieinteresētajām personām iespēju tiešsaistē sekot līdzi EFSA notiekošajām zinātnisko paneļu (Scientific Panels) sanāksmēm. Būs iespējama arī tiešāistē uzdot ...
links2
Raksts 01.01.2017
EFSA publicējusi pārskatu par rezultātiem no ikgadējās datu vākšanas ES dalībvalstīs. Datu vākšana tiek veikta, lai monitorētu dažādu ķīmisko savienojumu līmeni pārtikas produktos un palīdzētu aizsargāt patērētājus. Pārskatā pieejama informācija ...