links2
Raksts 26.07.2017
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pēc vielu drošības pārizvērtēšanas ir noteikusi drošus uzņemšanas līmeņus glutamīnskābei un glutamātiem, ko lieto kā pārtikas piedevas. EFSA ir secinājusi, ka aprēķinātā ar uzturu uzņemtās ...
links2
Raksts 24.07.2017
EFSA pēc nitrītu un nitrātu drošuma pārizvērtēšanas ir secinājusi, ka pašreizējais drošais nitrītu un nitrātu daudzums, kas tiek apzināti pievienots gaļai un citiem pārtikas produktiem, ir pietiekami drošs patērētājiem. Patērētāju ...
links2
Raksts 17.05.2017
EFSA ir nepieciešams neatkarīgs zinātniskais viedoklis dažādās jomās, kas saistītas ar dažādiem pārtikas ķēdes posmiem. Lielāko daļu šo viedokļu EFSAi sniedz eksperti no desmit Zinātniskajiem Paneļiem un Zinātniskās Komitejas. Katrus ...
links2
Raksts 25.04.2017
EFSA ziņojums par 2015. gada datiem par pesticīdu atliekvielu daudzumu pārtikā rāda, ka pārtika, kas tiek patērēta Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, turpina būt pārsvarā brīva no pesticīdu atliekvielām vai satur ...
links2
Raksts 05.04.2017
EFSA ir publicējusi atjaunotas vadlīnijas par to, kā sagatavot iesniegumu jaunas veselīguma norādes autorizēšanai, lai to varētu turpmāk izmantot uz pārtikas produktu marķējuma, reklāmā un cita veida saziņā ar potenciālo ...