links2
Raksts 13.03.2019
AMR datu kopsavilkums par 2017. gadu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) kopā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) ir sagatavojusi un publicējusi kopsavilkuma ziņojumu par 2017. gada datiem par ...
links2
Raksts 13.12.2018
Par EFSA izpilddirektoru atkārtoti iecelts Bernhards Urls Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) valde savā pēdējā 2018. gada sanāksmē par EFSA izpilddirektoru atkārtoti ieceļ Bernhardu Urlu. “EFSA Valdes vārdā man ir ...
links2
Raksts 13.12.2018
EFSA un ECDC zoonožu ziņojums par 2017. gadu Eiropa Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) kopīgi publicējuši ikgadējo ziņojumu par zoonozēm, balstoties uz Eiropas ...
links2
Raksts 13.07.2018
Āfrikas cūku mēris: EFSA novērtē izplatīšanās novēršanas pasākumus EFSA ir izstrādājusi stratēģiju meža cūku pārvaldībai dažādos Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidēmijas posmos: kas jādara pirms epidēmijas, epidēmijas laikā un pēc ...
links2
Raksts 29.06.2018
2016. gadā veiktā monitoringa rezultāti rāda zemu neatbilstības līmeni datos par vairāku antibiotiku, neautorizētu vielu un piesārņotājvielu saturu dzīvniekos un no dzīvniekiem atvasinātajos produktos. Neatbilstošo paraugu proporcija mērķtiecīgi ņemtos paraugos, ...