links2
Raksts 07.02.2020
EFSA darbības plāns 2020.-2022. EFSA 2019. gada nogalē publicēja tās darbības plānošanas dokumentu 2020.-2022. gadam – “Uzticama zinātne drošai pārtikai – aizsargā patērētāju veselību ar neatkarīgu zinātnisko viedokli par pārtikas ...
links2
Raksts 20.12.2019
Atjaunota EFSA kompetento iestāžu datubāze Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) kopā ar Fokālajiem punktiem un nacionālo iestāžu pārstāvjiem ir noslēgusi dalībvalstu nacionālo EFSA darbības sfērā kompetento iestāžu datubāzes un saraksta ...
links2
Raksts 22.07.2019
EFSA konferences rakstu kopa Ir publicēts EFSA žurnāla īpašais numurs, kurā apkopoti EFSA Konferences 2018 – Zinātne, Pārtika, Sabiedrība (EFSA Conference 2018 - Science, Food, Society) zinātniskie raksti Special Issue:Proceedings ...
links2
Raksts 19.06.2019
Uzaicinājums paust interesi ieņemt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļa amatu Tiek gaidīti kandidatūras pieteikumi uz 7 no 14 valdes locekļu amata vietām Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē, kas ir galvenā ...
links2
Raksts 14.06.2019
Eirobarometrs 2019 – pārtikas drošība Eiropas Savienībā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pasūtītais īpašais Eirobarometrs 2019 sniedz ieskatu: Eiropas Savienības iedzīvotāju vispārējā ieinteresētībā pārtikas drošības jautājumos, ieskaitot faktorus, kas ietekmē ...