links2
Raksts 06.10.2020
Riska novērtējums par glikoalkaloīdiem barībā un pārtikā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), atbildot uz Eiropas Komisijas (EK) pieprasījumu, ir sagatavojusi zinātnisko viedokli par riska novērtējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai saistībā ...
links2
Raksts 04.09.2020
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir uzsākusi plaša mēroga kampaņu par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības samazināšanu #StopASF . ĀCM ir vīrusa izraisīta slimība, ar ko slimo gan mājas cūkas, ...
links2
Raksts 26.08.2020
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) publicējusi projekta par klimata pārmaiņu ietekmi uz jaunajiem riskiem saistībā ar pārtikas drošību (The CLimate change and Emerging risks for Food SAfety (CLEFSA))* ziņojumu “ ...
links2
Raksts 30.03.2020
Starptautiskais augu veselības gads – 2020 Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir pasludinājusi 2020. gadu par “Starptautisko augu veselības gadu” International Year of Plant Health (IYPH) #IYPH2020 ...
links2
Raksts 07.02.2020
EFSA darbības plāns 2020.-2022. EFSA 2019. gada nogalē publicēja tās darbības plānošanas dokumentu 2020.-2022. gadam – “Uzticama zinātne drošai pārtikai – aizsargā patērētāju veselību ar neatkarīgu zinātnisko viedokli par pārtikas ...