links2
Raksts 09.04.2021
Pozīcija EFSA valdē Eiropas Komisija organizē atlases procedūru, lai EFSA valdē aizvietotu vienu no četrpadmit valdes ļocekļiem, kam beidzies viņa pilnvaru laiks. Tālākais teksts angļu valodā no EFSA uzsaukuma ar ...
links2
Raksts 26.03.2021
Eiropas Savienībā pārtikas nekaitīguma novērtēšana kļūst vēl pārredzamāka 27. martā stājas spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/ 1381 (2019. gada 20. jūnijs) par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ...
links2
Raksts 20.01.2021
Vadlīnijas “ieteicams līdz” un “izlietot līdz” lietošanai EFSA ir publicējusi zinātnisko viedokli par terminu “ieteicams līdz....” un “izlietot līdz....” lietošanu Guidance on date marking and related food information: part 1 ...
links2
Raksts 19.01.2021
Jaunā pārtika: no kukaiņiem iegūti produkti EFSA ir publicējusi pirmo pabeigto pieteikuma novērtējumu par no kukaiņiem iegūtu pārtikas produktu. Šāds nekaitīguma novērtējums veikts jaunās pārtikas likumdošanas ietvaros, lai sniegtu zinātnisko ...
links2
Raksts 06.10.2020
Riska novērtējums par glikoalkaloīdiem barībā un pārtikā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), atbildot uz Eiropas Komisijas (EK) pieprasījumu, ir sagatavojusi zinātnisko viedokli par riska novērtējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai saistībā ...