links2
Raksts 07.06.2021
Vispasaules Pārtikas drošības diena 2021 Šodien Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde European Food Safety Authority (EFSA) kopā ar tās partneriem Eiropas Savienībā un visā pasaulē svin Vispasaules Pārtikas drošības dienu Šodien ...
links2
Raksts 10.05.2021
EFSA un COVID-19 EFSA ir sagatavojusi jaunu informatīvo sadaļu mājaslapā – EFSA and COVID-19. Šeit apkopota informācija par EFSA aktivitātēm un sniegtajiem viedokļiem saistībā ar Covid-19 ierosinātāja vīrusa SARS-CoV-2 izplatību ...
links2
Raksts 09.04.2021
Pozīcija EFSA valdē Eiropas Komisija organizē atlases procedūru, lai EFSA valdē aizvietotu vienu no četrpadmit valdes ļocekļiem, kam beidzies viņa pilnvaru laiks. Tālākais teksts angļu valodā no EFSA uzsaukuma ar ...
links2
Raksts 26.03.2021
Eiropas Savienībā pārtikas nekaitīguma novērtēšana kļūst vēl pārredzamāka 27. martā stājas spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1381 (2019. gada 20. jūnijs) par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju ...
links2
Raksts 20.01.2021
Vadlīnijas “ieteicams līdz” un “izlietot līdz” lietošanai EFSA ir publicējusi zinātnisko viedokli par terminu “ieteicams līdz....” un “izlietot līdz....” lietošanu Guidance on date marking and related food information: part 1 ...