EFSA ir publicējusi zinātnisko viedokli par cūku labturību kautuvēs “Welfare of pigs at slaughter”

 

Izvērtējot cūku labturību kautuvēs pirms kaušanas un apdullināšanas, atasiņošanas periodos, tika identificēti sekojoši labturības riski un ar tiem saistītās labturības konsekvences:

  • karstuma/aukstuma stress, nogurums, ilgstošas ​​slāpes/izsalkums, apgrūtināta pārvietošanās un kustību ierobežojums, atpūtas neiespējamība, negatīva sociālā uzvedība, sāpes, bailes un elpošanas traucējumi.

Kopumā raksturoti 30 biežāk konstatētie labturības riski, kas var rasties kaušanas laikā, vairums no kuriem saistīti tieši ar apdullināšanu un atasiņošanu.

Kautuves personāla nekompetence tika identificēta kā cēlonis 29 labturības risku gadījumos.

 

Publicēto Dokumentu skatīt šeit.