logo

Apstiprināts projekts Nr.22-00-U1111101-000001 ”Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem 2023. gadā”

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” projekta iesniegumu ”Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem 2023. gadā”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējumu un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam pasākuma „Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem” ietvaros.

Projekta aktivitātes: 

  1. Datu vākšana Baltijas jūrā, piekrastē un akvakultūrā, kvalitātes kontrole, validācija un izmantošana zinātniskās analīzēs.
  2. Ceļotājzivju datu vākšana, kvalitātes kontrole, validācija un izmantošana zinātniskās analīzēs.
  3. Komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitorings tāljūrā, Baltijas jūrā un tās piekrastē, tostarp monitorings attiecībā uz jūras organismu, piemēram, jūras zīdītāju un putnu, piezveju.
  4. Pētnieciska uzskaite Baltijas jūrā un tās piekrastē.
  5. Dalībvalstu pārstāvju dalība sanāksmēs, semināros un konferencēs.
  6. Datu vākšanas informācijas sistēmu un tīmekļvietņu izstrāde un uzlabošana, nolūkā uzlabot  pašreizējās datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmas.
  7. Projekta komunikācijas pasākumi.

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Projekta atattiecināmās izmaksas 2 300 000.00 EUR publiskā finansējuma atbalsta intensitāte 100% apmērā. 

 

Informācija sagatavota 27.04.2023.