Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim

2022.gada novembrī saņemts projekta "Preventing zoonoses by screening Avian Influenza Virus (AIV) in wildlife birds and poultry using a novel rapid point of care system"  (akronīms - POC4AIV)  novērtējums “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts” un paziņojums par projekta finansēšanu. Projekts tika sagatavots un iesniegts  veterinārmedicīnas pētniecības jomā  ERA-NET ICRAD uzsaukumā
“One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation” konsorcija ietvaros, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris.

2022.gada decembrī saņemts projekta “Ecology and control of ASF and PPR at wildlife/ lifestock interfaces in contrasted landscapes”” (akronīms ECOPEST) novērtējums “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts”. Projekts tika sagatavots un iesniegts  sabiedrības veselības un veterinārmedicīnas pētniecības jomās Apvārsnis 2020 uzsaukumā “Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption” konsorcija ietvaros, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks zivsaimniecības pētniecības jomā 2022.gada 16.-21.oktobrī Francijā piedalījās ICES Atlantijas okeāna zivju ikru un kāpuru darba grupas WGALES sanāksmē.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki zivsaimniecības pētniecības jomā 2022.gada 16.-24.oktobrī piedalījās ICES ikgadējā konferencē (ICES ASC) un ICES Zinātnes komitejas sēdē (SCICOM), kas norisinājās Dublinā, Īrijā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors 2022.gada 21.-23.novembrī piedalījās One Health EJP konsorcija vadības sanāksmē un 2022.gada 28. novembra-1.decembrim piedalījās VACDIVA konsorcija tīklošanās pasākumā veterinārmedicīnas jomā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 30.12.2022.