Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.septembrim

2022.gada septembrī saņemts projekta " Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics "  (akronīms - DURABLE)  novērtējums “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts”. Projekts tika sagatavots un iesniegts  sabiedrības veselības pētniecības jomā  programmas “ES-Veselībai” uzsaukumā
“A HERA Laboratory Network” konsorcija ietvaros, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks sabiedrības un vides veselības jomā 2022.gada 21.-26.augustā piedalījās starptautiskajā parazitoloģijas kongresā ICOPA XV, kas norisinājās Kopenhāgenā, Dānijā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 29.09.2022.