1. Es esmu iesniedzis veselīguma norādi izvērtēšanai EFSA. Kā es varu pārbaudīt sava iesnieguma statusu?

EFSA visiem saņemtajiem iesniegumiem/pieteikumiem piešķir “Pieteikuma numuru” un “EFSA Jautājuma numuru” (piemēram, EFSA-Q-2009-12345), un tie tiek iekļauti EFSA Jautājumu Reģistrā (EFSA Register of Questions (ROQ)), kurā var sekot EFSA zinātniskā darba statusam un progresam attiecībā uz konkrēto jautājumu. 

Lai atrastu savu pieteikumu, izvēlieties “Question option” ROQ galvenajā izvēlnē, tad laukā “Question type” izvēlieties “Application and select the relevant Food sector area (e.g. “Health claim Art. 14”)”. Tad Jūs varat meklēt, izmantojot atslēgas vārdus vai “Jautājuma numuru”, ja Jums tas zināms. Kad būsiet atradis savu pieteikumu, kolonnā “Status” Jūs redzēsiet to, kādā posmā/statusā pašreiz ir novērtēšana.  Kad jautājuma statuss ir “Pabeigts” (Finished), EFSA Diētisko produktu, uztura un alerģiju ekspertu panelis (NDA) ir pieņēmis viedokli, un tas tiks publicēts dažu dienu laikā.  Kad viedoklis ir publicēts, to var apskatīt, uzspiežot uz “Skatīt” (View) saites. Vairāk informācijas: ROQ Vadlīnijās  ROQ User Guide

Kamēr EFSA ir lēmuma pieņemšanas procesā, Jūs varat sekot līdz darba procesam, iepazīstoties ar Diētisko produktu, uztura un alerģiju ekspertu paneļa Darba Grupu plenārsēžu kopsavilkumiem.

 

2. Es neesmu pārliecināts, vai manai norādei ir nepieciešama autorizācija. Ar ko man kontaktēties?

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar to, vai norādei ir nepieciešamam autorizācija vai arī par to, vai specifiska norāde jau ir autorizēta izmantošanai, lūdzu, kontaktējieties ar nacionālo kompetento iestādi (kompetento iestāžu saraksts). Latvijā šīs funkcijas pilda Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. 

Ja Jums ir radušies kādi citi jautājumi saistībā ar norāžu autorizēšanu, Jums ir iespēja kontaktēties ar Eiropas Komisijas atbildīgo direktorātu Unit E1 – Food information and composition, food waste, European Commission’s Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE). 

 

3. Vai EFSA veselīguma norādes pārtikas produktiem izvērtēšanas laikā veic drošuma novērtējumu?

EFSA NDA Paneļa zinātniskais viedoklis attiecas tikai uz veselīguma norāžu zinātnisko pamatojumu, kas iesniegts norādes autorizēšanai Eiropas Savienībā. Šie zinātniskie pamatojumi neattiecas uz pārtikas produkta/sastāvdaļas, par kuru iesniegta norāde, drošības novērtējumu. Pārtikas produkta/sastāvdaļas nekaitīguma novērtējums var būt nepieciešams, atsaucoties uz ar norādēm nesaistītu likumdošanu. 

 

4. Vai visām norādēm ir vienādi izvērtēšanas nosacījumi?

Jā, bet ir dažādi norāžu veidi.

Uz “funkcionālajām” norādēm attiecas EK Regulas 1924/2006 13. pants, bet uz norādēm, kas saistītas ar bērnu veselību un attīstību, attiecas iepriekš minētās regulas 14. pants. Iesniegšanas vadlīnijas un specifiskie nosacījumi katrai norāžu grupai atrodamas EFSA mājaslapā

 

5. Vai man ir jāmaksā par norādes autorizēšanu?

Nē. Pašlaik EFSA neprasa samaksu par norādes zinātnisko nevērtējumu. Tomēr ES lēmumu pieņēmēji izskata šādu iespēju. 

 

6. Vai EFSA autorizē veselīguma norādes?

Nē. EFSA loma ir novērtēt norādes zinātnisko pamatojumu. Tā nodod savu novērtējumu Eiropas Komisijai zinātniskā viedokļa veidā. Par norādes autorizēšanu, lietošanas atļauju un lietošanas noteikumiem lemj Eiropas Komisija un kopā ar ES dalībvalstīm. 

 

7. Vai EFSA izvērtē uzturvērtības norādes?

Uzturvērtības norādes pakļautas EK Regulas 1924/2006 8. pantam un atļautas ir tikai tās uzturvērtības norādes, kas iekļautas šīs regulas pielikumā. 

Nav iespējams iesniegt pieteikumu uzturvērtības norādes autorizēšanai.

 

 

Informācija avots Nutrition applications: frequently asked questions