Noslēgts līgums par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2021/1-0024 “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” īstenošanu.

Projekta kopsavilkums:

Baltijas mencu populācija ir neaizsargāta, dēļ tās salīdzinoši nemainīgā dzīves cikla Baltijas jūrā un ir pastāvīgi pakļauta atšķirīgiem hidrogrāfiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Tā kā mencu krājumam ir bioloģiskā un ekonomiskā nozīme, tas tiek uzraudzīts un apsekots, izmantojot klasiskās ihtioloģijas metodes. Papildu informāciju un augstāku parametru izšķirtspēju, piemēram, vietējo migrāciju Baltijas jūrā un barības uzņemšanu (kvantitatīvo un kvalitatīvo), iegūsim zivju parazitoloģiskajā izmeklēšanā. Projekts sniegs jaunu kvantitatīvu informāciju par saimnieku un parazītu temporālo un telpisko dinamiku. Jāuzsver, ka šīs izmaiņas ietekmē ne tikai barības ķēdes, bet arī ekosistēmas sniegtos pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks piemērota multidisciplināra pieeja, kas rada jaunas zināšanas un pārsniedz pašreizējos sasniegumus. Pētījumi tiks veikti, pielietojot tradicionālās bioloģijas apakšnozaru (ieskaitot ihtioloģiju, parazitoloģiju un mammaloģiju) metodes, kopā ar modernām molekulārajās bioloģijas un statistiskām modelēšanas metodēm.

Projekta ilgums: 36 mēneši.

Projekta īstenošanas periods: 03/01/2022 – 30/12/2024

Projekta kopējais finansējums ir 299 999.70 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Biol. Māris Plikšs