logologo

Ar Zivju fonda padomes lēmumu 2019.gada 21.martā (padomes sēdes protokols Nr. 4.1.-28e/2/2019) apstiprināta trīs projektu realizācija

Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” ietvaros apstiprināti divi projektu pieteikumi: 

  1. Projekts Nr.1.5. “Zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvja dalība simpozijā „Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture”, Vācijā, Drēzdenē

Projekta mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar ZI “BIOR” aprobēto foreļu dzīvotņu kvalitātes novērtējuma metodi (THS modelis) (Rūdolfa Tutiņa ziņojums), kā arī veicināt sadarbību ar nozarē iesaistītajiem citu valstu zinātniekiem un uzņēmumiem. Nodrošināt ZI “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta asistenta Rūdolfa Tutiņa dalību starptautiskajā EIFAAC simpozijā „Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture”, Vācijā, Vācu Higiēnas Muzejā Drēzdenē, kas notiks 2019. gada 9. – 11.  septembrī.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada marta līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 980.00 EUR apmērā.

  1. Projekts Nr. 1.6. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība kursos „Genetics in support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē

Projekta ietvaros tiks nodrošināta institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta zinātniskās asistentes Amandas Lazdiņas dalību starptautiskajā pasākumā, apmācības kursos „Genetics in support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē, Algarves Universitātē, kas notiks 2019. gada 17. – 19.  septembrī, lai iegūtu jaunas zināšanas par ģenētikas praktisko pielietošanu zivju resursu pētniecībā, zivsaimniecībā un zivju resursu atražošanā, t.sk.,evolūcijas, kvantitatīvās un populācijas ģenētisko pētījumu jomā.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada jūnija līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 1730.00 EUR.

Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” ietvaros apstiprināts projekts:  

  1. Nr. 2.23. “Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas papildināšana”

Projekta mērķis ir papildināt Latvijas ihtiofaunai raksturīgo zivju mulāžu ekspozīciju, lai uzskatāmi informētu sabiedrību par zivju sugām, to ekoloģiju un pētījumiem Baltijas jūrā un iekšējos ūdeņos. Institūta Zivju resursu pētījumu departaments aktīvi piedalās dažādos zinātnes popularizēšanas pasākumos, piemēram, “Zinātnieku nakts”, “Lauki ienāk pilsētā” u.c. Institūta pieredze liecina, ka sabiedrībai ir liela interese par šādiem pasākumiem un tie ir plaši apmeklēti. Tāpat institūts atbalsta studiju procesu Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē, palīdzot organizēt lauka kursu nodarbības un studentu apmācības. Zivju mulāžu ekspozīcija sniedz iespēju uzskatāmi parādīt zivis to dabiskajos izmēros ar sugām raksturīgajām pazīmēm.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada maija līdz novembrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 10 435.00 EUR.

Projektu īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 29.03.2019.