logo    LOGO

Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” ietvaros apstiprināti divi projektu pieteikumi: 

1. Projekts Nr.1.8. „Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāves dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "We R Aquaculture 2018", Francija, Monpelje”.

Projekta aktivitāšu ietvaros ir plānots nodrošināt ZI BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadošās pētnieces Rutas Mednes dalību starptautiskajā zinātniskajā konferencē „We R Aquaculture 2018” Francijā, Monpeljē, kas notiks 2018. gada 25.–29. augustā. Projekta mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar BIOR ilggadīgo pieredzi migrējošo zivju atražošanā, populācijas uzturēšanā un savvaļas lašu slimībām (R.Mednes ziņojums), kā arī veicināt sadarbību ar nozarē iesaistītajiem citu valstu zinātniekiem un uzņēmumiem, Baltijas lašu un taimiņu slimību izpētē.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2018.gada maija līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 2320.00 EUR apmērā. 

2. Projekts Nr.1.9. „Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos Francijā”’.

Projekta aktivitāšu ietvaros ir plānots nodrošināt ZI „BIOR” pārstāvja dalību Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Geostatistics in R for fisheries and marine ecology applications”. Kursi norisināsies 2018. gada 3.-7. decembrī Ģeotehnoloģiju centrā, Fontēnblo (Fontainebleau), Francijā. Apmācību kursos tiks apskatīta ģeostatistisko metožu izmantošana jūras vides pētījumu mērķiem izmantojot R programmu. Ģeostatistisko metožu pielietošana ļauj analizēt dažādas ar koordinātām saistītas vērtības un modelēt šo vērtību telpisko sadalījumu. Jūras vides pētījumos šādas metodes ļauj modelēt zivju un citu organismu izplatību, kā arī novērtēt to kopējo daudzumu noteiktā areālā.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2018.gada maija līdz decembrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 2180.00 EUR apmērā.

3. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” ietvaros apstiprināts projekts Nr.2.17. „Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas izveide”.

Projekta mērķis ir izveidot Latvijas ihtiofaunai raksturīgo zivju mulāžu ekspozīciju, lai uzskatāmi informētu sabiedrību par zivju sugām, to ekoloģiju un pētījumiem Baltijas jūrā un iekšējos ūdeņos. Institūta Zivju resursu pētījumu departaments aktīvi piedalās dažādos zinātnes popularizēšanas pasākumos, līdz ar to zivju mulāžu ekspozīcija sniegs iespēju uzskatāmi parādīt zivis to dabiskajos izmēros ar sugām raksturīgajām pazīmēm.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2018.gada maija līdz novembrim un publiskais piešķirtais finansējums ir 12 090.00 EUR apmērā.

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 15.03.2018.