logo  logo

Pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr. 2.2. “Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”

Projekta mērķis ir nodrošināt institūta BIOR zinātnisko personālu ar jaunāko zinātnisko literatūru, aktualizējot un paplašinot jūras un iekšējo ūdeņu zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvo bāzi. Lai īstenotu mērķi, paredzēts papildināt bibliotēkas fondus ar 20 grāmatām par Baltijas jūras un tās piekrastes vidi un faunu, zivju bioloģiju, ekoloģiju un sistemātiku, jūras un saldūdens vēžveidīgajiem un zooplanktonu, zivju krājumu novērtēšanas metodēm, kā arī bioloģisko datu statistisko apstrādi, izmantojot jaunākās metodes.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2018.gada maija līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 2094.08 EUR apmērā.

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 27.04.2018.