ELFLA programmas ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.18-00-A01620-000042 “Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām”

2019.gada martā ELFLA programmas pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar SIA “BR-ESSE”, kas ir projekta galvenais partneris un Rīgas Stradiņu universitāti, Veides Agra zemnieku saimniecību “Liepas”, SIA Sēļu zeme, Irlavas pagasta zemnieku saimniecību “Karotītes” un SIA “Zaļais kurss” uzsāk projekta “Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām” īstenošanu.

Bioloģiskā dzīvnieku pārtika parasti atbilst bioloģiskās lauksaimniecības principiem - bez ķimikālijām, antibiotikām, konservantiem (E-vielām), ĢMO, augšanas stimulatoriem utt. Dzīvnieku pārtikas konversija un metaboliskie procesi parasti ir cieši saistīti ar barības vērtību un ķīmisko sastāvu, tādēļ jebkuru organismu jānodrošina ar visām nepieciešamajām barības vielām optimālā daudzumā un proporcijās. Turklāt, pilnvērtīgai dzīvnieku barībai ļoti būtisks ir uzglabāšanas termiņš. Tādēļ bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bez liela “ķīmijas” daudzuma ir aktuāls un praktisks jautājums visām bioloģiskajām saimniecībām.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunus bioefektīvus dzīvnieku pārtikas produktus (paraugus), izmantojot pieejamās, sertificētās un reģistrētās bioloģiskās dzīvnieku barības pamatsubstances (klijas, ogļhidrāti, mikroelementi u.c.), pievienojot skuju biezo ekstraktu. Sistemātiski kontrolējot sastāvdaļas, izpētīt uzglabāšanas iespējas. Atlasīt labākos paraugus, noformēt ražošanas tehnisko dokumentāciju, saņemt bioloģiska produkta sertifikātu un reģistrēt izstrādātos produktus Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) kā bioloģisku dzīvnieku barību.

Inovatīvs, bioefektīvs dzīvnieku pārtikas produkts var uzlabot ekonomiskos rādītājus bioloģiskās lauksaimniecības nozarē un attīstīt bioloģisko saimniecību ne tikai Latvijas robežās, bet arī Eiropas Savienības mērogā. Pēc inovatīva bioloģiskā dzīvnieku pārtikas produkta reģistrācijas PVD jebkura bioloģiskā saimniecība varēs izgatavot un lietot šo produktu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 97493,00 EUR apmērā, kur publiskais finansējums tiek nodrošināts 87 743,72 EUR apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

elfla

Publikācija sagatavota 22.03.2019.