Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts sadarbības projekts vides politikas veidošanai un īstenošanai

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursa „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros 17.jūnijā ar fonda padomes lēmumu apstiprināts Institūta “BIOR” projekta pieteikums:

“Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos” (Reģ.Nr.1 08/42/2020).

Projekta gaitā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” paredz izstrādāt analītisko metodoloģiju uz masspektrometrijas un infrasarkanās spektrometrijas pamata ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos. Ņemot vērā to, ka pēdējo gadu laikā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) vides piesārņojuma krīzes laikā arvien biežāk konstatē bezsaimnieka bīstamos atkritumus, kuru sastāvā ir dažādas ķīmiskas vielas un to maisījumi, ir jāveic savienojumu identifikācija un pamatvielas kvantitatīvā satura noteikšana. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, VVD spēs novērtēt tiešos draudus videi un nodarīto kaitējumu, kā arī lemt par neatliekamo pasākumu īstenošanu.

 

lvaf