Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas: semināri, apmācības 

Valsts Zinātniskais Institūts organizē un vada teorētiskas, praktiskas (individuālas nodarbības laboratorijā) un kompleksas mācības (apmācības, kas apvieno teorētisko un praktisko sadaļu) gan Valsts Zinātniskā Institūta darbiniekiem, gan citām organizācijām, ņemot vērā pasūtītāja vajadzības.

Ķīmijas laboratorija piedāvā apmācības Elementanalīzes grupā, Hromatogrāfijas grupā un Masspektrometrijas izcilības grupā.

Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorija ir lielākā struktūrvienība, kas piedāvā apmācības Bakterioloģijas grupā, Medicīnas mikrobioloģijas grupā, Mikrobioloģijas grupā, Mikroorganismu genomu izpētes grupā, Parazitoloģijas grupā, Patoloģijas grupā, Seroloģijas grupā un Virusoloģijas grupā. 

Apmācību programma, tēmas un norises laiks tiek saskaņots individuāli, piesakot apmācības.

 Piedāvājam arī šādus seminārus:

  • Semināru par mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos"  un "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana – HACCP principu piemērošana, paškontroles veikšana" gan institūta telpās, gan klientam piemērotā vietā;
  • Dzīvnieku liemeņu (liellopu un cūku) klasificētāju apmācības kursus.

Valsts Zinātniskā Institūta eksperti saskaņā ar klienta vēlmēm izstrādā apmācību programmu. Pēc apmācībām tiek izsniegta apliecība (iepriekš vienojoties, ir iespēja saņemt semināra materiālus).

Apmācības tiek organizētas arī Nacionālās references laboratorijas funkciju izpildes ietvaros gan pārtikas testēšanas, gan dzīvnieku slimību diagnostikas jomās.

Maksa par apmācībām

Izmaksas tiek noteiktas pēc programmas saskaņošanas.

 

Kontakti

Krista Gobiņa

Personāla nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis: +371 29530505
E-pasts: krista.gobina@bior.lv