logo

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros aizvadīts starptautisks seminārs par zivju barošanu un akvakultūras uzņēmumu veterināro uzraudzību

Šī gada 3. oktobrī Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001  „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tika organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Semināru apmeklēja vairāk nekā 20 dalībnieku no dažādām akvakultūras saimniecībām, kuri ieguva padziļinātas zināšanas par zivju barošanu un akvakultūras uzņēmumu veterināro uzraudzību.

Līdztekus Akvakultūras pētniecības un izglītības centra ekspertiem seminārā piedalījās arī zivju barību eksperti no ārvalstīm, pārstāvot zivju barības ražošanas uzņēmumus (Aller-Aqua (Polija); Raisio Aqua (Somija)), kā arī speciālists no Pārtikas un veterinārā dienesta.

Semināra dalībniekiem tika dota iespēja iegūt informāciju par sekojošajām tēmām: 

  • Jaunākie pētījumi ar zivju barībām;
  • Zivju barību veidi atbilstoši zivs fizioloģiskajam stāvoklim;
  • Funkcionālās barības;
  • Barības dažādām zivju sugām;
  • Zivju optimāla augšana;
  • Akvakultūras uzņēmumu veterinārā uzraudzība, zivju pārvadāšana, prasības barībai.

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 ietvaros 2018.gada novembrī ir plānots seminārs par recirkulācijas sistēmu izmantošanu akvakultūrā, tādēļ interesentus aicinām sekot līdzi informācijai institūta “BIOR” mājas lapā.

Atgādinām, ka PVD reģistrētu akvakultūras audzētavu pārstāvjiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties arī individuālām konsultācijām, rakstot uz e-pasta adresi: Ilze.Rutkovska@bior.lv (tel. 67027108).

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 10.10.2018.