EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros aizvadīts starptautisks seminārs

Šī gada 11. decembrī Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001  „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tika organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem par akvakultūras produkcijas tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijām un recirkulācijas sistēmām. Semināru apmeklēja vairāk nekā 20 dalībnieku no dažādām akvakultūras saimniecībām. 

Līdztekus Akvakultūras pētniecības un izglītības centra ekspertiem seminārā piedalījās arī recirkulācijas sistēmu izstrādes eksperti no ārvalstīm, (pārstāvot uzņēmumus KOL-tech (Polija); Aquahouse (Dānija)), speciālists no Agroresursu un ekonomikas institūta, eksperte no Lauksaimniecības datu centra un akvakultūrā izmantojamo dezinfekcijas līdzekļu eksperts (Igaunija).

Seminārā tika apskatītas sekojošas tēmas: 

  • recirkulācijas sistēmu tehnoloģijas un aprīkojums;
  • zivju novietņu, ganāmpulku reģistrācija, prasības zivju pārvietošanai;
  • akvakultūrā izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi;
  • akvakultūras tirgus tendences;
  • dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšanas un salīdzināšanas pētījuma rezultāti.

Atgādinām, ka PVD reģistrētu akvakultūras audzētavu pārstāvjiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties arī individuālām konsultācijām, rakstot uz e-pasta adresi: Ilze.Rutkovska@bior.lv (tel. 67027108).

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

EJZF

Publikācija sagatavota 13.12.2018.

foto

 

foto