Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz eksperta līmeņa teorētiskajām un praktiskajām apmācībām, kas notiks no š.g. 3. līdz 6.decembrim, ar Somijas ekspertu piedalīšanos

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tiek organizētas teorētiskās un praktiskās apmācības eksperta līmeņa akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. 

Apmācību plāns:

  • 3. un 4. decembrī notiks teorētiskās apmācības Ādažos, viesnīcā “Port Hotel”;
  • 5.decembrī plānotas praktiskās apmācības zivju audzētavā “Tome” un Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā;
  • 6.decembrī paredzētas praktiskās apmācības zivju pirmapstrādē un darbā ar recirkulācijas sistēmām, kas notiks SIA “Vlakon” Rēzeknes novadā.

Pasākumu organizē Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs.

Apmācībās padziļināti tiks apskatīti jautājumi par zivju bioloģiju un zivju augšanai optimālas vides nodrošināšanu, zivju audzēšanu recirkulācijas sistēmās, zivju pavairošanu, barošanu, kaušanu un pirmapstrādi. Apmācības vadīs pieredzējuši eksperti no Somijas uzņēmuma “Clewer Aquaculture”, kas specializējas recirkulācijas sistēmu izstrādē un uzturēšanā.

Apmācības notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā, un tās tiks pilnībā finansētas no projekta līdzekļiem.
Apmācībās tiek aicināti piedalīties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrētu akvakultūras saimniecību pārstāvji.

Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs regulāri rīko nozares seminārus, veic speciālistu teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī sniedz konsultācijas Latvijas zivju audzētājiem.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu sūtīt e-pastu projekta koordinatorei Ilzei Rutkovskai (ilze.rutkovska@bior.lv, t.: 67027108), norādot saimniecības nosaukumu, pārstāvja vārdu un uzvārdu. Vietu skaits ierobežots.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Publikācija sagatavota 26.11.2018.