Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkoto starptautisko semināru par zivju barošanu un akvakultūras uzņēmumu veterināro uzraudzību

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros 3. oktobrī Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā tiek organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Seminārā tiks runāts par zivju barošanu, barību, kā arī akvakultūras uzņēmumu veterināro uzraudzību. Noslēgumā paredzēta diskusija, kuras laikā ikviens semināra dalībnieks varēs sniegt savas atziņas par seminārā dzirdēto, kā arī dalīties ar savu līdzšinējo pieredzi zivju barošanā. Līdztekus Akvakultūras pētniecības un izglītības centra ekspertiem seminārā piedalīsies arī zivju barību eksperti no ārvalstīm, pārstāvot zivju barības ražošanas uzņēmumus, kā arī speciālists no Pārtikas un veterinārā dienesta. 
Semināra programma tiks precizēta un publicēta tuvākajā laikā.

Apmācību seminārs notiks latviešu un angļu valodā (ar tulkojumu latviešu valodā), un tas tiks pilnībā finansēts no projekta līdzekļiem.

Lūdzu pieteikties līdz 1.oktobrim, sūtot e-pastu projekta koordinatorei Ilzei Rutkovskai (ilze.rutkovska@bior.lv, t.: 67027108), norādot saimniecības nosaukumu, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Publikācija sagatavota 20.09.2018.