Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo         

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Pārtikas parazitāro patogēnu pārnese no dzīvniekiem uz cilvēku: TRANSPAR” (Nr. lzp-2021/1-0055)

Noslēdzoties projekta pirmajam gadam, TRANSPAR projekta ietvaros projekta pētnieki ieguva jaunu pieredzi darbā ar Cryptosporidium spp. un G. duodenalis parazītu diagnostikas iespējām cilvēku, dzīvnieku un arī vides paraugos, kur katrai no paraugu matricām ir nepieciešama atšķirība testēšanas pieeja. Kā arī, iegūtas jaunas zināšanas par minēto patogēnu sezonālo dinamiku gan cilvēku un dzīvnieku populācijās, gan arī par to dzīvotspēju vidē.

Šis ir pirmais pētījums Latvijā, par vienšūnas patogēnu sastopamību vidē, kas dos iespēju modelēt potenciālos patogēnu pārneses ceļus, no dzīvnieka uz cilvēku caur vidi.

Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, no kuriem 100% ir Latvijas Zinātnes padomes finansēta.

 

Informācija ievietota: 14.01.2023