l

Institūts BIOR īsteno 3. posmu pētniecības projektam BONUS BLUEWEBS

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas laikā no 01.04.2019. līdz 31.03.2020. īsteno 3. posmu BONUS EEIG pētniecības projektā “Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs” (BONUS BLUEWEBS).

Projekta 3. posma ietvaros plānots veikt sekojošus darbus:

  1. Baltijas jūras barības ķēžu strukturālā un funkcionālā analīze.
  2. Rīgas līča barības ķēdes simulācijas modeļa pilnveide un scenāriju analīze.
  3. Līdzdalība jaunu indikatoru izstrādē Jūras struktūrdirektīvai.
  4. Iesaistīšanās projekta rezultātu izplatīšanā un līdzdalība apmācību seminārā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, institūta BIOR daļa ir 148 431 EUR, kur 50 % finansē Eiropas Komisija un 50 % ir Latvijas valsts budžeta dotācija.

Projekts tiks īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017. līdz 31.03.2020.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi:

https://www.facebook.com/BONUSBluewebs/

https://twitter.com/bonusbluewebs

 

Publikācija sagatavota 08.07.2019.