Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo         

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” (Nr. lzp-2021/1-0024)

Projekta pirmais posms (18 mēneši) galvenokārt tika veltīti ilgtermiņa datu bāžu papildināšanai, kā arī jaunu informācijas iegūšanai mencas barības ķēdes ietvaros, gan no bioloģisko parametru, gan no parazitofaunas viedokļa, īpašu uzmanību pievēršot Anisakidae parazītiskām nematodēm. Uzsvars tika likts uz minētajām nematodēm, jo savā attīstībā, tās parazitē gan pelēkajos roņos, gan dažādu sugu jūras zivīs, radot tām ievērojamus veselības traucējumus un radot zvejniekiem ekonomiskos zaudējumus. Kā arī šis parazīts var radīt draudus cilvēku veselībai, ja cilvēks uzturā lieto termiski neapstrādātas un iepriekš invadētas zivis.

Ņemot vērā CODHEALTH iegūtās jaunās zināšanas tika izmantotas Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātam projektam “Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē” (https://bior.lv/lv/ronu-aizbaidisanas-un-ieguves-efektivitates-novertejums-latvijas-piekraste).  

Kopumā, par projekta sākotnējiem ziņojumiem ir sagatavoti vairāki ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī projekta pētnieki ar zināšanām ir dalījušies dažādās gan nacionāla, gan starptautiska mēroga diskusijās.

Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, no kuriem 100% ir Latvijas Zinātnes padomes finansēta.

Informācija ievietota: 15.07.2023