Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo         

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts (FLPP) “Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH” (Nr. lzp-2021/1-0024)

Noslēdzoties projekta pirmajam gadam, CODHEALTH ietvaros ir iegūtas jaunas zināšanas par pelēko roņu nozīmi Baltijas jūrā, par to parazitofaunas sastāvu, kā arī tika iegūtas nozīmīgas praktiski pielietojamas zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas par zvejniekiem piešķiramo kompensāciju apmērā apaļā jūras grunduļa zvejošanā un pelēko roņu nodarīto postījumu segšanai.

Parazitofaunas pētījumi pelēkajos roņos norādīja uz to, ka 100% roņos ir sastopamas parazītiskās nematodes (Anisakidae), kas rada būtiskus veselības traucējumus mencām, kā arī ir patogenās cilvēkiem.

Savukārt, turpinot ikgadējos jūras zivju uzskaites monitoringus, tika būtiski papildinātas datubāzes par mencu bioloģiskiem parametriem, gan par to barības sastāvu. Projekta ietvaros ir izveidotas divas datubāzes, kuru ilgtermiņa datiem dažādos griezumos ir iespējams piekļūt, sazinoties ar projekta pētniekiem.

Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, no kuriem 100% ir Latvijas Zinātnes padomes finansēta.

 

Informācija ievietota: 15.01.2023