Institūts “BIOR” uzsāk jaunu zinātnes pētījumu īstenošanu:

  1. Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums. Pētījuma mērķis ir medus autentiskuma noteikšana, veicot flavonoīdu noteikšanu, kā arī veicot nemērķēto skrīningu ar augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi (LC-Orbitrap-MS). Bez tam paraugos tiks noteikti medus kvalitātes parametri, kā arī nodrošināts pesticīdu un veterināro zāļu atlieku izplatības.
  2. Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums. Pētījuma mērķis - ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas produktu, dzīvnieku barības un to piedevu diagnostisko metožu un iespējamo risku novērtēšana Latvijā.
  3. Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā. Pētījumā tiks apkopoti dati par ĀCM izplatību mežacūku populācijā Latvijā, turpināts iepriekšējais pētījums par datu apkopošanu un analīzi par mežacūku populācijas skaita un blīvuma izmaiņām ĀCM izplatīšanās un medību ietekmē Latvijas teritorijā, par biodrošības pasākumu ieviešana mežacūku medību laikā un medījuma pirmapstrādes vietās, kā arī apkopota informācija par ĀCM inficētajās teritorijās esošo ĀCM neskarto mājas cūku novietņu dinamiku.
  4. Pirolizidīna alkaloīdu izplatības izpēte Latvijas izcelsmes pārtikas produktos. Notiks izpēte par pirolizidīna alkaloīdu izplatību pārtikas produktos, izvēloties pētījumam savienojumus un produktu veidus ar vislielāko šo savienojumu izplatības risku. Tiks izstrādāta un validēta hromatogrāfijas-masspektrometrijas metode. Veikta paraugu analīze augu tējām, augu uzlējumiem, medum, uztura bagātinātājiem, pienam. Veikts riska novērtējums, ņemot vērā konstatēto pirolizidīna alkaloīdu izplatību un sagatavotas rekomendācijas par pirolizidīna alkaloīdu kontroles pasākumiem pārtikai.

 

17.04.2020.