logo logo

2020. gadā Institūts “BIOR” turpina sekojošu zinātnes projektu ieviešanu:

1. Kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnese un izplatības riska dinamika Latvijā. Projekta mērķis ir iegūt informāciju par vietējo un invazīvo svešzemju kukaiņu sugu (vektori) klātbūtni Latvijas iespējamās riska vietās un cilvēku un dzīvnieku veselībai bīstamo patogēnu klātbūtni tajos.

2. Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodes un pielietot, lai apzinātu un raksturotu titāna dioksīda un sudraba nanodaļiņu izplatību Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un izplatītās pārtikas iepakojuma sastāvā, novērtēt ķīmisko formu, sastāva un daļiņu izmērus, potenciālo apdraudējumu, izstrādāt zinātniski pamatotus ieteikumus pārtikas drošības veicināšanai patērētājiem.

 

02.01.2020.