logo logo

2019. gadā Institūts “BIOR” turpina sekojošu zinātnes projektu ieviešanu:

  1. Āfrikas cūku mēra endēmijas attīstības risks meža cūku populācijā Latvijā. Projekta mērķis ir noskaidrot ĀCM iespējamo cirkulācijas dinamiku Latvijā un tās ietekmi uz meža cūku populāciju kopš epiziotomijas sākuma.
  2. Iespējamie E hepatīta izplatības riski Latvijā. Projekta mērķis ir E hepatīta monitorings mājas un meža cūkās un to gaļas produktos, kas rezultātā sniegs informāciju par E hepatīta izplatību. Monitoringa rezultāti kalpos kā agrā brīdināšanas sistēma, kas dos tūlītēju signālu E hepatīta apkarošanas uzsākšanai.
  3. Kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnese un izplatības riska dinamika Latvijā. Projekta mērķis ir iegūt informāciju par vietējo un invazīvo svešzemju kukaiņu sugu (vektori) klātbūtni Latvijas iespējamās riska vietās un cilvēku un dzīvnieku veselībai bīstamo patogēnu klātbūtni tajos.
  4. Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā. Projekta mērķis ir, pamatojoties uz projekta rezultātiem, nodrošināt iespēju noteikt nanomateriālu un to iespējamo risku pārtikā un pārtikas iepakojumā.

 

02.01.2019.