Autori
Inese Siksna, Baiba Bremmere, Māris Goldmanis, Olga Valciņa
26.February, 2016

„Augļi skolai” ir Eiropas Savienības atbalstīta programma, kuras ietvaros skolēni 28 Eiropas valstīs bez maksas saņem svaigus dārzeņus un augļus.

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka programmas izvērtējums jāveic reizi piecos gados. Pirmais programmas izvērtējums Latvijā veikts 2010./2011. mācību gadā, iekļaujot 1.-6. klašu skolēnus (3500 respondentus), bet otrais – 2015./2016., iekļaujot jau 1.-9. klašu skolēnus (6234 respondentus). Izvērtējumos iekļauts atšķirīgs respondentu skaits tādēļ, ka gadu gaitā programmā veiktas izmaiņas - dārzeņi un augļi bez maksas tiek dalīti ne tikai vairāk skolās, bet arī vairāk skolēnu klašu grupās nekā programmas ieviešanas sākumā.

Programmas "Augļi skolai" otrais izvērtējums
Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 519, "Augļi skolai" izvērtējumu Latvijā veic zinātniskais institūts "BIOR".

Izvērtējuma mērķi ir:

  • novērtēt programmas norisi visos tās posmos,
  • novērtēt, vai veiktās izmaiņas kopš programmas ieviešanas sākuma ir sasniegušas mērķi,
  • norādīt uz iespējamām izmaiņām, kas programmu darītu efektīvāku un veicinātu augļu un dārzeņu patēriņu.

Programmas “Augļi skolai” izvērtējums

Izvērtējuma kopsavilkums