VNPC

                        

Saskaņā ar 19.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.987 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu” ir apvienojušās sešas zinātniskās institūcijas, lai attīstītu starpdisciplinārus pētniecības projektus veterinārmedicīnā, pārtikas un vides piesārņojuma jomās. LRP VNPC sastāvā sadarbosies: Latvijas Valsts augļkopības institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, Latvijas Universitāte, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts.

Zinātniskais institūts "BIOR” ir Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra virziena „Pārtikas drošība, dzīvnieku infekcijas slimības un to riska novēršana” vadošā institūcija. "BIOR” dalība LRP VNPC ir apliecinājums institūta zinātniskai un profesionālai kompetencei pārtikas drošības, dzīvnieku infekcijas slimību un riska novērtēšanas jomās. Projekta īstenošanas gaitā plānots pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un iegādāties jaunas iekārtas minēto pētniecības jomu attīstībai. Dalība VNPC ilgtermiņā veicinās ne tikai zinātnisko institūciju konkurētspēju un pilnveidošanos, bet arī sniegs būtisku atbalstu lauksaimniecības un pārtikas nozarēm.

Vairāk informācijas sadaļās =>Sadarbības projekti => Uzņēmējdarbības un inovācijas projekti

Uz augšu