Vēsture

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir jaunizveidota valsts zinātniskā institūcija, kam piešķirts publiskas atvasinātas personas juridiskais statuss. Institūts izveidots restrukturizējot un apvienojot bijušo Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību „Nacionālais diagnostikas centrs” un valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”. Institūts pārņēmis visas Nacionālā diagnostikas centra funkcijas un daļu no Latvijas Zivju resursu aģentūras funkcijām.

Darbību zinātniskā institūta statusā „BIOR” uzsācis 2010.gada 1.janvārī.

 

Uz augšu