Starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas organizēšana

Starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas organizēšana

Starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu (SST) izmanto, lai pārbaudītu konkrētās laboratorijas spēju kompetenti veikt specifisko testēšanu vai kalibrēšanu un kontrolētu laboratorijas testēšanas vai kalibrēšanas rezultātu atbilstību un salīdzināmību.

Zinātniskā institūta BIOR references funkcijas un pienākumi SST organizēšanas jomā ir noteikti likumdošanā:

 • Veterinārmedicīnas likuma 11. pantā;
 • MK noteikumos Nr.864 (2009) "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā";
 • MK noteikumos Nr.404 (2008) "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība".


SST organizēšana un laboratoriju rezultātu novērtēšana tiek veikta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17043:2010 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības kvalifikācijas pārbaudei” prasībām. Minētais standarts nomaina iepriekšējos: ISO/IEC Guide 43-1:1997 un ISO/IEC Guide 43-2:1997.

Rezultātu izvērtēšanai tiek izmantots arī ISO 13528:2005 standarts par statistikas metodēm, kas izmantojamas prasmes pārbaudēs, veicot starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu, kā arī testēšanas metožu standartos iekļautā informācija.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” organizēto SST shēmu raksturojums (168.28 Kb).
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” organizēto SST shēmu raksturojums un periodiskums pārtikas un dzīvnieku barības testēšanas jomā (125.55 Kb)

Kontaktinformācija:

 • Inese Ozollapa
  Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte
  tālr.67620903, mob.28395944, inese.ozollapa@bior.lv
 • Andra Utināne
  Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
  tālr.67620358, mob.26456633, andra.utinane@bior.lv
Uz augšu