Piena paraugu gatavošana iekārtu kalibrēšanai piena pārstrādes uzņēmumu un ciltslietu laboratorijām

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” nodrošina ar kalibrēšanas paraugiem piena kontroles laboratorijas, kas strādā ar instrumentālām metodēm (piena pārstrādes uzņēmumu laboratorijas, ciltslietu laboratorijas un neatkarīgo piena testēšanas laboratoriju ”Piensaimnieku laboratorija”). Kalibrēšanas paraugu gatavošanas programma, kas izveidota Latvijas-Dānijas sadarbības projekta ietvaros 1999. gadā, ir pilnveidota un turpina veiksmīgi darboties. Kalibrēšanas paraugi tiek gatavoti 1 reizi 2 nedēļās (3 paraugi ar dažādu tauku, olbaltumvielu, sausnas un laktozes saturu un somatisko šūnu skaitu). Piena atlasi paraugu gatavošanai veic  SIA  „Rīgas piensaimnieks”  laboratorija  (noslēgts līgums).

Ar uzņēmumiem, kuru sastāvā ir piena kontroles laboratorijas, ir noslēgti līgumi, kuros saskaņots paraugu daudzums, paraugu gatavošanas grafiks, starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu (SST) organizēšana 1 reizi ceturksnī, lai pārbaudītu katras laboratorijas spēju kompetenti veikt kalibrēšanu un kontrolētu laboratorijas kalibrēšanas rezultātu atbilstību un salīdzināmību, kā arī apmaksa. Piena kalibrēšanas paraugu cenas ir norādītas „BIOR” maksas pakalpojumu cenrādī, kas pieejams institūta mājaslapā (sadaļā „Pakalpojumi”).

Pēc iepriekšējas vienošanās kalibrēšanas paraugus iespējams piegādāt, ņemot vērā „BIOR” specializētā autotransporta kustības maršrutus Latvijas teritorijā. Paraugu temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā jānodrošina no 1 C līdz 5 C (izmantojot termosomas vai putuplasta kastes ar aukstumelementu).

Vienu reizi mēnesī tiek saņemti kalibrēšanas paraugi somatisko šūnu skaita noteikšanai no A/S „Eurofins Steins Laboratorium” (Dānija, Holstebro), kas arī tiek izplatīti laboratorijām pēc iepriekšēja pieteikuma.

Atbilstoši uzraudzības programmai, izveidota atgriezeniskā saite starp „BIOR” un kalibrējuma lietotājiem - jaunie kalibrēšanas paraugi tiek testēti, lietojot iepriekšējo kalibrējumu, un aparātu izdrukas tiek nosūtītas „BIOR”, kur rezultāti tiek apkopoti un statistiski izvērtēti. Tas dod iespēju redzēt rezultātu izkliedi visās kalibrēšanas shēmā iesaistītās laboratorijās. Rezultāti tiek nosūtīti pasūtītājam pa e-pastu.

Lai apliecinātu un uzturētu savu kompetenci, institūta „BIOR”  Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija, kurā tiek gatavoti piena kalibrēšanas paraugi,  ir akreditēta Latvijā (LATAK). Kalibrēšanas paraugu testēšanā tiek izmantotas sekojošas akreditētas references metodes:
•    tauku satura noteikšanai Röse Gottlieb gravimetriskā metode  LVS EN ISO 1211:2010;
•    olbaltumvielu (slāpekļa) satura noteikšanai Kjeldāla  metode  LVS EN ISO 8968-1:2014;
•    sausnas satura noteikšanai  gravimetriskā metode  ISO 6731:2010;
•    laktozes satura noteikšanai hromatogrāfiskā metode ISO 22662:2007;
•    somatisko šūnu skaita noteikšanai  mikroskopiskā metode  LVS EN ISO 13366-1:2008 + AC:2010.

Kontaktinformācijai:
Kvalitātes nodaļas vecākās ekspertes Līva Aumeistere un Inese Ozollapa

tālr.67620903, e-pasts: liva.aumeistere@bior.lv vai inese.ozollapa@bior.lv

Uz augšu