Pārtikas ražošanas laboratoriju audits

Institūts „BIOR” piedāvā veikt pārtikas ražošanas laboratoriju auditus metodiskās vadības ietvaros. Audits ir brīvprātīgs process un tiek veikts tikai pēc uzņēmuma pieprasījuma.
Audita plānošana tikai pēc līguma slēgšanas un 100% pakalpojuma priekšapmaksas!

Pārtikas ražošanas laboratoriju audita procedūra (420.17 Kb).

Saistītās veidlapas:

Audita pieteikums (34 Kb)

Ražošanas laboratorijas testēšanas sfēra (200.5 Kb)

Ražošanas laboratorijas personāla saraksts (36.5 Kb)

Informācija par iekārtu kalibrēšanas statusu ražošanas laboratorijā (40 Kb)

Pārskats par ražošanas laboratorijas piedalīšanos prasmes pārbaudēs (43 Kb)

Ražošanas laboratorijas auditā konstatēto neatbilstību novēršanas protokols (43.5 Kb)

 

Uz augšu