Apmācību iespējas un kvalifikācijas paaugstināšana

Zinātniskais institūts "Bior" organizē un vada apmācības gan saviem darbiniekiem, gan citu laboratoriju vadītājiem un speciālistiem (gan kā maksas pakalpojums, gan pienākums Nacionālās references laboratorijas funkciju izpildes ietvaros) pārtikas testēšanas un dzīvnieku slimību diagnostikas jomās.

Saviem darbiniekiem apmācības tiek organizētas regulāri, atbilstoši izstrādātajam apmācību plānam.
Citu laboratoriju darbiniekiem apmācības tiek piedāvātas kā semināri, lekcijas, individuālā apmācība vai apmācība darba vietās.

Apmācību kursu programmu dalījums moduļos ļauj apmācību programmas pielāgot apmācību pieprasītāju vajadzībām, piedāvājot visu kursu vai tikai atsevišķus tā moduļus.

Ņemot vērā institūtā strādājošo speciālistu augsto profesionalitāti laboratorisko izmeklējumu un diagnostikas jomā, citu laboratoriju pieprasījums pēc intstitūta "Bior" organizētiem apmācību kursiem ik gadus pieaug.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt Personāla nodaļas Personāla apmācības speciālistei Intai Gulbinskai, tālrunis 67620668 vai e-pasts inta.gulbinska@bior.lv

Izstrādājam un vadām īpašas apmācību programmas (seminārus, praktiskos darbus) saskaņā ar Jūsu noteiktajām prasībām un vajadzībām.Izsniedzam  attiecīgos semināra materiālus (pēc iepriekšējas vienošanās).

Veicam individuālu personu apmācību/konsultēšanu pēc iepriekš saskaņotas programmas. Institūtam ir plašas iespējas piesaistīt kompetentus speciālistus gan teorētiskai, gan praktiskai mācību programmas apguvei.

Lai pieteiktos semināriem:

1. Sūtiet e-pastu uz inta.gulbinska@bior.lv ar jautājumu par jums interesējošiem jautājumumiem, piemēram par:

* pārtikas produktu testēšanu (ķīmija, mikrobioloģija, sensorika, parazitoloģija).
* dzīvnieku slimību diagnostiku (mikrobioloģija, seroloģija, virusoloģija) vai citām tēmām.

Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos"  un "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana – HACCP principu piemērošana, paškontroles    veikšana" lektoru kontaktinformācija. (313.69 Kb)

2. Sazinieties lūdzu ar personāla apmācību speciālisti rakstot uz e-pastu inta.gulbinska@bior.lv vai zvanot uz tālruni 67620668, lai vienotos par mācību norises laiku un vietu.

3. Pēc noklausītā mācību kursa vai praktiskajām apmācībām, katram dalībniekam tiks izsniegta Apliecība.

Mēs garantējam augstu profesionalitāti un respektējam Jūsu laiku un līdzekļus!

Uz augšu