Laboratoriskie izmeklējumi

Publiskos pakalpojumus laboratoriskās diagnostikas jomā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts  "BIOR" sniedz jau kopš tā dibināšanas brīža 1940.gadā. Laikā kopš dibināšanas līdz mūsdienām izmeklējumu spektrs, sarežģītība un apjoms ir ļoti būtiski pieaudzis. Tāpat ir notikušas būtiskas izmaiņas pakalpojumu pasūtītāju vidū. Ja sākumā tie bija tikai dzīvnieku turētāji un veterinārārsti, tad šobrīd tie ir arī pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, ūdens un dzērienu ražotāji, produkcijas sertifikācijas centri, slimnīcas, ambulances un kosmētikas ražotāji un izplatītāji, mobilo sakaru operatori un daudzu citu nozaru pārstāvji.

Galvenās laboratorisko pakalpojumu jomas:
Veterinārmedicīnas izmeklējumi,
Pārtikas, ūdens un vides izmeklējumi,
Medicīnas izmeklējumi,
Dzīvnieku barības izmeklējumi,
Kalibrēšanas pakalpojumi,
Pārējie laboratoriju pakalpojumi.

Publiskos pakalpojumus laboratoriskās diagnostikas jomā Institūts, balstoties uz pasūtītāju vajadzībām, papildina ar : 


Piedāvāto pakalpojumu plašā klāsta iemesls  ir Institūta laboratoriju tehnoloģiskā un profesionālā  spēja veikt  izmeklējumus gandrīz jebkurā no sabiedrībā pieprasītajām jomām.  Lai gan Latvijā ir vairākas laboratorijas, kas tehniski spēj veikt izmeklējumus atsevišķās jomās, tomēr pat Baltijas valstīs nav nevienas citas laboratorijas ar tik plašu akreditēto metožu sarakstu. šajā nozarē  "BIOR" ir vēsturiski lielākā pieredze Latvijā. Institūta laboratorijas, kā Nacionālās references laboratorijas funkciju izpildītājas Latvijā, spēj piedāvāt pakalpojumus, kas veikti ar vismodernākajām un prasībām atbilstošākajām metodēm. Institūtam ir plašs ārvalstu laboratoriju - partneru saraksts, tādēļ atsevišķi pasūtījumi, kurus nav iespējams veikt Latvijā, tiek nosūtīti izmeklēšanai ārzemju laboratorijās. Tādējādi tiek nodrošināta katra pasūtītāja nozīmēto izmeklējumu izpilde pilnā apmērā. 

Institūta laboratoriju publisko pakalpojumu kvalitāti ir novērtējuši arī ārvalstu pasūtītāji. 2005.gadā Institūts uzsāka ārvalstu tirgu apgūšanu un pēdējo 5 gadu laikā ārvalstu pasūtījuma apjoms ir pieaudzis vairāk kā 20 reizes. Turklāt, papildus laboratoriskajai diagnostikai, notiek intensīva sadarbība arī citās ar laboratorijām saistītās jomās. Pēdējo  2 gadu laikā Institūtā tika apmācīti 485 ārvalstu laboratoriju speciālisti un sagatavotas starptautiskai akreditācijai 3 ārvalstu laboratorijas.

Jebkuru no klientam nepieciešamajiem izmeklējumiem ir iespējams pasūtīt arī ikvienā  "BIOR" reģionālajā laboratorijā vai paraugu pieņemšanas kabinetā.

Uz augšu