Pakalpojumi

Informācija ārstiem (447.66 Kb)
Informācija pacientiem (253.13 Kb)
(Pacientiem ar ārsta norīkojumu maksas pakalpojumi (NVD neapmaksātie pakalpojumi) pēc NVD cenrāža. Cenrādi skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263457#piel11&pd=1
Pacientiem bez ārsta norīkojuma, pēc pašu vēlēšanās maksas pakalpojumi pēc Institūta „BIOR” cenrāža. Cenrādi skatīt šeit: http://www.bior.lv/uploads/files/Medicina.pdf  (303.4 Kb) )

 

 • Mikrobioloģisko barotņu sagatavošana;
 • Starplaboratoriju salīdzinošā testēšana;
 • Piena paraugu gatavošana iekārti kalibrēšanai pierna pārstrādes uzņēmumu un ciltslietu laboratorijām;
 • Kalibrēšanas pakalpojumi;
 • Paraugu un materiālu transportēšana;
 • Ūdens paraugu ņemšana analīzēm; (421.26 Kb)
 • Solāriju UV starojuma līmeņu mērīšana;
 • Dzeramā ūdens cauruļvadu un rezervuāru tīrīšana, skalošana un dezinfekcija (pakalpojums pieejams tikai Latgales reģionālajā laboratorijā);
 • Peldvietu ūdens monitorings (vairāk informācijas skatīt šeit);
 • Zivsaimniecības pakalpojumi;
 • Akvakultūras pakalpojumi.

Pakalpojumu veidus un izmaksas skatīt CENRĀDĪ

Piedāvājam mācību kursus:

 • "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā";
 • “Paškontroles sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos. Profesionālā higiēna"

KONTAKTINFORMĀCIJA PAR LEKTORIEM (313.69 Kb);

Dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības:

Institūtā tiek organizēti semināri un apmācības, kā arī individuālas konsultācijas, pamatojoties uz klientam interesējošām tēmām. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastiem: bior@bior.lv vai inta.gulbinska@bior.lv vai zvanīt uz  tālruni: 67620668 vai mob. 29530505.

Uz augšu