2013

  

 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, LVL

(bez PVN)

Līguma darbības termiņš

Pētniecības materiālu piegāde mikrobioloģiskiem izmeklējumiem

BIOR 2013/62/ESF 13.12.2013. 03.01.2014. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    

Stikla zušu izlaišana Kurzemes un Pierīgas ūdenstilpēs

Lēmums

BIOR 2013/61/EZF 13.12.2013. 20.01.2014.  IK "Saiva-1" (94.5 Kb) 3 092,34  
IK "Saiva-1" (94.5 Kb) 4 638,51

Starptautisko pasta sūtījumu pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2013/60 05.12.2013. 16.12.2013.  DHL Latvia SIA (92 Kb)  20 000,00 Līdz saistību izpildei

Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā

Lēmums

BIOR 2013/59 B daļas iepirkums 16.12.2013. SIA "Vētra S" (91 Kb)  1680,00 Līdz saistību izpildei

            SIA "Zītars" (91 Kb)

SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"" (92.5 Kb)

3010,00
SIA firma "Lat Salmon" (92.5 Kb)
SIA firma " Lat Salmon" (82 Kb) 2170,00

Laboratorijas kompetences novērtēšanas pakalpojumi atbilstoši Krievijas Federācijas prasībām

Lēmums

BIOR 2013/58 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 29.11.2013. OOO "Sodejstvie" (54 Kb) 3275,78 Līdz saistību izpildei

Stikla zušu piegāde

BIOR 2013/57/EZF 28.11.2013. 13.01.2014. UK Glass Eels 216 175,16  

Gāzu piegāde

Lēmums

BIOR 2013/56 06.11.2013. 19.11.2013.  "AGA SIA" (62.5 Kb)  29 999,00 Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" eksperimentālā ceha ārējā ūdensapgādes tīkla ierīkošana

Lēmums

BIOR 2013/55/EZF 11.10.2013. 22.10.2013.


SIA "PRO DEV" (88 Kb)

17 277,81

 

Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" eksperimentālā ceha ārējā ūdensapgādes tīkla ierīkošana

Lēmums

BIOR 2013/54/EZF 30.09.2013. 11.10.2013. Iepirkums pārtraukts, iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas    

Juridisko pakalpojumu nodrošināšana projekta īstenošanai un administrēšanai

Lēmums

BIOR 2013/53 B daļas iepirkums 23.09.2013.

SIA "Izglītības un zinātnes projekti" (74.5 Kb)

Vienošanās (43 Kb)

24 000,00 Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" zivju audzēšanas eksperimentālā ceha vienkāršotā rekonstrukcija

Lēmums

BIOR 2013/52 11.09.2013. 23.09.2013. SIA "PRO DEV" (88 Kb) 78 552,91 Līdz saistību izpildei

Taimiņu vaislinieku iegāde

Lēmums

BIOR 2013/51 03.09.2013. 16.09.2013. IK "Lemkens" (66.5 Kb) 2050,00 Līdz saistību izpildei

Lašu ikru iegāde

Lēmums

BIOR 2013/50 03.09.2013. 16.09.2013.

SIA "Leste" (89.5 Kb)

1 600,00 Līdz saistību izpildei
IK "Lemkens" (90 Kb) 2 250,00 Līdz saistību izpildei
Diagnostisko reaģentu piegāde dzīvnieku transmisīvo sūkļveida encefalopātiju diagnostikai BIOR 2013/49 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam (34.5 Kb) 17.09.2013. SIA "DOLFA" 40 320,00  Līdz saistību izpildei
SIA "DIAMET" 23 689,86 Līdz saistību izpildei
Aprīkojuma piegāde ķīmisko un patoloģisko izmeklējumu veikšanai BIOR 2013/48 02.09.2013. 30.09.2013. SIA "ARMGATE" 8 590,00  Līdz saistību izpildei
SIA "OMNILAB BALTIC"  340,00
SIA "ARMGATE"  3 548,00
SIA "ARMGATE"  10 350,00
SIA "OMNILAB BALTIC"  3 516,00
SIA "OMNILAB BALTIC"  11 000,00
SIA "Labochema Latvija"  5 150,00
SIA "OMNILAB BALTIC"  775,00
SIA "Mediq Latvija"  2 280,00
SIA "OMNILAB BALTIC"  260,00
SIA " Saint-Tech"  2 300,00
SIA "Derox"  1 880,00
SIA "OMNILAB BALTIC"  9000,00
SIA "OMNILAB BALTIC"  5 170,00
SIA "Faneks"  4 660,00
SIA "Quantum Latvija"  2 125,00

Taimiņu vaislinieku iegāde

Lēmums

BIOR 2013/47 22.08.2013. 02.09.2013. Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava" (67.5 Kb) 1600,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Leste" (67.5 Kb) 100,00

Lašu ikru iegāde

Lēmums

BIOR 2013/46 22.08.2013. 02.09.2013. Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava"  (94.5 Kb) 8400,00  Līdz saistību izpildei

Vitamīnu piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2013/45 14.08.2013. 26.08.2013.  SIA "ZAZE" (103.5 Kb) 998,00  Līdz saistību izpildei
Iekārtu piegāde mikrobioloģisko un parazitoloģisko izmeklējumu veikšanai BIOR 2013/44 14.08.2013. 11.09.2013. SIA "SnapTest.LV" 6 943,20  Līdz saistību izpildei
SIA "Doma" 20 600,00
SIA "BIOSAN" 306,00
SIA "Labochema Latvija" 226,60
SIA "Diamedica" 10 840,00
SIA "BIOSAN" 1 013,00
SIA "BIOSAN" 3 060,00
SIA "Diamedica" 25 600,00

Vitamīnu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2013/43 12.07.2013. 23.07.2013.  SIA "Vetline" (106.5 Kb) 838,80 Līdz saistību izpildei
SIA "Latvijas Ķīmija" (56 Kb) 933,50

Bentisko traļu uzskaites nodrošināšana Baltijas jūrā

BIOR 2013/42 B daļas iepirkums 23.08.2013. National Marine Fisheries Research Institute  66 063,58  

Zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" recirkulācijas ceha izbūve

Lēmums

BIOR 2013/41/EZF 02.07.2013. 15.07.2013. SIA “Elnetworks” 21031,02 Līdz saistību izpildei

Diagnostisko reaģentu (ELISA diagnostisko reaģentu komplekta antivielu noteikšanai, bioķīmisko savienojumu vīrusu ģenētiskajām analīzēm) piegāde

Lēmums

BIOR 2013/40 25.06.2013. 08.07.2013.

SIA firma „DIAMET”

SIA firma „DIAMET”

SIA  firma „DIAMET”

SIA „Hydrox”

SIA „BioAvots”

SIA „BioAvots”

SIA „BioAvots”

SIA „Hydrox”

3154,80

700,00

350,00

4880,00

1144,00

6120,00

28,29

354,00

 Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana

Lēmums

BIOR 2013/39 26.06.2013. 15.07.2013. SIA "Tieto Latvija" (86 Kb)  19 800,00 Līdz saistību izpildei

Notekūdeņu un dzeramā ūdens ķīmiskie izmeklējumi

Lēmums

BIOR 2013/37 17.06.2013. 01.07.2013. VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"  (102 Kb) 10 000,00  Līdz saistību izpildei 

Zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" recirkulācijas ceha izbūve

Lēmums

BIOR 2013/36/EZF 14.06.2013. 27.06.2013. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    

Zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" recirkulācijas ceha izbūve

BIOR 2013/35/EZF 13.06.2013. 26.06.2013. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    

Medikamentu, barības piedevu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2013/34 13.06.2013. 26.06.2013.

SIA „VET-MED”

SIA „ZAZE”

SIA „VET-MED”

SIA „VET-MED”

2393,60

2272,50

1111,80

129,50

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Līdz saistību izpildei

Sāls piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2013/33 13.06.2013. 26.06.2013. SIA "DANGAS" 2340,00 Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" filiāles "Dole" zivju audzēšanas ceha rekonstrukcija

Lēmums

BIOR 2013/32/EZF 12.06.2013. 25.06.2013.

SIA “BELSS”

113 627,80 Līdz saistību izpildei

Virsmu nomazgājumu paraugu savākšanas komplektu piegāde

Lēmums

BIOR 2013/31 12.06.2013. 25.06.2013.  SIA "Labochema Latvija" (93.5 Kb) 2700,00  Līdz saistību izpildei

Papildinājumu izstrāde informācijas sistēmā "Pārtikas patēriņa grozs"

Lēmums 

BIOR 2013/30 24.05.2013. 04.06.2013.  SIA "Aston Baltic" 16 450  Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" filiāles "Dole" zivju audzēšanas ceha rekonstrukcija

Lēmums

 

BIOR 2013/29/EZF 29.05.2013. 10.06.2013. Iepirkums pārtraukts, tā kā tika iesniegts tikai viens derīgs piedāvājums    

Barotņu piegāde

BIOR 2013/28 05.06.2013. 22.07.2013. SIA "INVITROS" 68 170,75 Līdz saistību izpildei
SIA "SnapTest.LV"  6 680,04
SIA "DIAMEDICA"  11 309,00
SIA "Interlux"  8 557,30
SIA "DIAMET"  4 220,40
SIA "Interlux"  232,50
SIA "BioAvots"  7 694,40
SIA "BioAvots"  53 746,00
SIA "BioAvots"  6 586,00
SIA "Hydrox"  48 901,00
SIA "DIAMEDICA"  40 530,00
SIA "GENERA"  3 695,54

Riepu piegāde

Lēmums

BIOR 2013/27 24.05.2013. 04.06.2013. SIA „Auto Motīvs” 8153,73 Līdz saistību izpildei

Darbinieku veselības apdrošināšana

Lēmums

BIOR 2013/26 23.05.2013. 03.06.2013.

„BTA Insurance Company” SE

18734,00  Līdz saistību izpildei

Virsmu nomazgājumu paraugu savākšanas komplektu piegāde

Lēmums

BIOR 2013/25 23.05.2013. 03.06.2013. Iepirkums pārtraukts, tā kā ir nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā    
Gāzu hromatogrāfa ar tandēma masspektrometrisko detektoru un paraugu sagatavošanas komplekta piegāde BIOR 2013/24 16.05.2013. 01.07.2013. SIA "Labochema Latvija" 188 850,00 Līdz saistību izpildei

Iedzīvotāju uztura paradumu aptaujas datu vākšana nacionālajā pārtikas patēriņā pētījumā

Lēmums

 

BIOR 2013/23 14.05.2013. 27.05.2013. Personu apvienība (R. Kapteine, I. Zerande, A. Škuta, S. Kuļša, J. Daukšte, V. Dvinska, E. Barkāne, Ž. Remeņaka, E. Dārziņa, A. Dzerkale, J. Antonova, R. Meijers, I. Brice, I. Sakne, I. Edvardsone, I. Apaņuka, L. Lapiņa, R. Krusts, A. Sleže, J. Zute, E. Dudeviča)   13 987,50 Līdz saistību izpildei

Pārtikas patēriņa biežuma un antropometrisko datu vākšana no pirmsskolas un skolas vecuma bērnu ģimenēm

Lēmums

BIOR 2013/22 14.05.2013. 27.05.2013. Personu apvienība (I. Zerande, J. Daukšte, E. Dārziņa, S. Kuļša, E. Kalniņa, A. Dzerkale, V. Dvinska, A. Klapare, A. Klišāne, R. Kapteine, I. Esīte, S. Liparte, M. Dobroštana, L. Soboļeva, D. Čavare, M. Savicka, K. Mestere, I. Umbraško, I. Aleksejevs) 13 987, 50  Līdz saistību izpildei

Līdaku un zandartu vaislinieku iegāde

Lēmums

BIOR 2013/21 03.05.2013. 17.05.2013.

Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums neatbilda izvirzītajām prasībām. 

   

Recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Lēmums 

BIOR 2013/20 03.05.2013. 17.05.2013. AS "KOMUNĀLPROJEKTS" 7550  Līdz saistību izpildei

Uztura aptaujas datu vākšana nacionālajā pārtikas patēriņa pētījumā

Lēmums

BIOR 2013/19 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 29.04.2013. Inga Širina 856,22 Līdz saistību izpildei
Inese Siksna 725,93
 Kristīne Strazdiņa 372,27
 Inese Upe 617,97
 Elīna Dārziņa 502,56
 Lizete Māldere 995,82
 Ieva Pēce 223,36
 Ingrīda Zērande 279,20
 Līga Ausekle 623,55
 Flēra Pētersone 474,64
 Maija Pauniņa 400,19
 Irēna Kroiče 688,70
 Alise Šantare 192,34
 Dace Boboviča 325,74
 Lāsma Kozlova 93,07
 Ļubova Tihomirova 372,27
 Līga Šulce 186,14
 Dita Heiberga 232,67
 Ingrīda Zērande 362,96

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2013/18 22.03.2013. 05.04.2013. SIA "Kordata" 2072,70 Līdz saistību izpildei

Līdaku un zandartu mazuļu iegāde

Lēmums

BIOR 2013/17 22.03.2013. 05.04.2013. Šmita individuālais uzņēmums "RŪĶIS" 4290,00 Līdz saistību izpildei

Mutes un nagu sērgas (MNS) EU-RL, OIE RL un FAO WRL diagnostisko  references raģentu piegāde MNS seroloģiskai un virusoloģiskai izmeklēšanai

Lēmums

BIOR 2013/16 26.03.2013. 09.04.2013. Biological Diagnostic Supplies Limited
7449,02 Līdz saistību izpildei

Juridiskie pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2013/15 B daļas iepirkums 19.03.2013. Zvērinātu advokātu birojs "Rode un Partneri" 4 200,00 Līdz saistību izpildei

Reaģentu piegāde RX Daytona analizatoram

Lēmums

BIOR 2013/14 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 19.03.2013. SIA "BIOMARK" 10 000,00  Līdz saistību izpildei
Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei un Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanas 2013.gadā BIOR 2013/12 B daļas iepirkums 19.04.2013. SIA "Verģi"  3600,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Verģi"  3600,00
SIA  firma "Lat-salmon"  3000,00
SIA "Verģi"  7200,00
SIA "Zītars"  2700,00
SIA "Verģi"  1200,00
SIA "Verģi"  12 000,00
SIA "Verģi"  6000,00

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2013/11 21.02.2013. 04.03.2013.  Saulgozes D, SIA  680,00  Līdz saistību izpildei
ACCRETIO, SIA 1192,00
Artūrs Siktārs 1350,00
Zivju barības piegāde BIOR 2013/10 18.02.2013. 03.04.2013.  ALLER AQUA POLSKA SP.ZO.O  242 071 Līdz saistību izpildei

Temperatūras režīmu monitoringa sistēmas piegāde

Lēmums

BIOR 2013/9 05.03.2013. 18.03.2013.  "ELLAB" A/S  18 448,08  Līdz saistību izpildei

Līdaku un zandartu mazuļu, līdaku kāpuru iegāde

Lēmums

BIOR 2013/8 04.03.2013. 15.03.2013.

 Šmita individuālais uzņēmums "RŪĶIS"

1200,00

 

Līdz saistību izpildei

 

 

Šmita individuālais uzņēmums "RŪĶIS" 1900,00

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2013/7 07.02.2013. 18.02.2013.  Iepirkums pārtraukts, iesniegtie piedāvājumi pārsniedza pasūtītāja finansiālās iespējas    

Hromatografijas materiālu piegāde

BIOR 2013/6 06.02.2013. 21.03.2013.  SIA "DBF Baltija"  236 400  Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 26 660

Jaunu automašīnu piegāde operatīvajā līzingā

BIOR 2013/5 25.01.2013. 07.03.2013.

 

 SIA "Inchape Motors Latvia"

 

 51983,12  Līdz saistību izpildei

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

BIOR 2013/4

14.01.2013. 25.01.2013.

 SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"

 5 600,00  Līdz saistību izpildei

Ūdens padeves maģistrāles un ūdens padeves regulācijas un filtrēšanas iekārtu rekonstrukcija 

BIOR 2013/3/EZF 15.01.2013. 12.02.2013.

  SIA "DGS"

           133 901,39  Līdz saistību izpildei

Bentisko traļu uzskaites nodrošināšana Baltijas jūrā

BIOR 2013/2 B daļas iepirkums 11.02.2013.  National Marine Fisheries Institute  29728,61  Līdz saistību izpildei

Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra zivju audzēšanas ceha tehnoloģiskā projekta izstrāde

Lēmums

BIOR 2013/1/EZF

07.01.2013.

18.01.2013.

 AKVA group Denmark A/S

 19 600,00

Līdz saistību izpildei 

 

Uz augšu