2017

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, EUR
(bez PVN)

Līguma darbības termiņš


Biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība (222.5 Kb)
BIOR 2017/23/AK/ERAF 21.06.2017. 12.07.2017.      
Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā (352 Kb) BIOR 2017/22/AK/ERAF 11.06.2017. 31.08.2017.      
Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs (303.5 Kb) BIOR 2017/21/AK/ERAF 11.06.2017. 31.08.2017.      
Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā (320.5 Kb) BIOR 2017/20/AK/ERAF 11.06.2017. 30.08.2017.      

Elektrodu piegāde

BIOR 2017/19 29.05.2017. 12.06.2017.      

Laboratorijas materiālu piegāde iekārtai RotorGene Q PĶR

BIOR 2017/18 29.05.2017. 12.06.2017.      
Darbinieku veselības apdrošināšana (368 Kb) BIOR 2017/17/AK 31.05.2017. 05.07.2017.      

Palīgmateriālu piegāde homogenizatora "Omni bead Ruptor 24" darbības nodrošināšanai

BIOR 2017/16 24.05.2017. 05.06.2017.      

Pilna servisa darba apģērbu noma

Lēmums (141 Kb)

BIOR 2017/15 16.05.2017. 29.05.2017.  SIA “LINDSTROM”   (95.5 Kb)   38 664,36  Līdz saistību izpildei
Laboratorijas iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas laboratorijas vajadzībām BIOR 2017/14 15.05.2017. 26.05.2017.      

Sekvenēšanas reaģentu piegāde Illumina Miseq sistēmai

Lēmums (115 Kb)

BIOR 2017/13 15.05.2017. 26.05.2017.     Iepirkums pārtraukts, tā kā vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām

Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām

Lēmums (132 Kb) Nr.1

Lēmums (120 Kb)Nr. 2

BIOR 2017/12 28.04.2017. 11.05.2017.  SIA “BERTAS NAMS” (96 Kb) 4 563,75 Līdz saistību izpildei
SIA “BERTAS NAMS” (96.5 Kb)  1 417,50
 SIA “BERTAS NAMS” (96.5 Kb)  3 964,80
 SIA “BERTAS NAMS” (96.5 Kb)  210,00
SIA “ZAZE” (97.5 Kb) 4 212,00
Elektroenerģijas piegāde  BIOR 2017/11/AK 10.04.2017. 15.05.2017. SIA “IMLITEX LATVIJA” (64 Kb)  307 200,60 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas iekārtu un programmas nodrošinājuma komplekta piegāde ķīmisko savienojumu identifikācijai apkārtējos vides objektos un pārtikas produktos

BIOR 2017/10/AK 12.04.2017. 16.05.2017.      

Laboratorijas personāla darba aizsardzības piederumu piegāde

Lēmums

BIOR 2017/9 28.03.2017. 10.04.2017.  SIA “MEDILINK” (122 Kb)  8 712,35 Līdz saistību izpildei

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2017. gadā

Lēmums

BIOR 2017/8/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA “In-volv Latvia” (104 Kb) 16 875,00

 

Līdz saistību izpildei
 

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

Lēmums

BIOR 2017/7/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA “Verģi” (113 Kb) 8 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA “Verģi” (113 Kb) 5 100,00
SIA “Verģi” (114 Kb) 5 100,00
SIA “Verģi” (113 Kb) 1 700,00
SIA “Verģi” (114 Kb) 9 600,00
SIA „Zītars” (115 Kb) 4 746,00
SIA firma „LAT-Salmon” (115.5 Kb) 4 800,00

Jūras svaru piegāde

Lēmums

BIOR 2017/6/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA „Hidrolab” (59 Kb) 7 230,00 Līdz saistību izpildei

Barotņu un reaģentu piegāde

BIOR 2017/4 20.02.2017. 20.03.2017. SIA “Mediq Latvia” 3 347,50  Līdz saistību izpildei
SIA “Labochema Latvija” 546,41
SIA “Diamedica” 2 700,00
SIA “Mediq Latvia” 3 706,06
SIA “Labochema Latvija” 5 242,63
SIA “Mediq Latvija” 2 662,50
SIA “Hydrox” 5 255,00
SIA “Hydrox” 36 410,00
Stikla zušu piegāde BIOR 2017/3/EJZF  Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem 13.02.2017.  UK Glass Eels 231 000,00  Līdz saistību izpildei

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

BIOR 2017/2/EJZF 24.01.2017. 06.02.2017.  SIA “Zvejnieku kompānija ”Grifs”” (78 Kb)  14 535,00  Līdz saistību izpildei

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2017/1 10.01.2017. 23.01.2017. SIA “EXPLAIN”
SIA “Transport Business Service”
SIA “AVEROJA”
 41 999,99 (100 Kb)   Līdz saistību izpildei

 

Uz augšu