2015


 
 Līguma priekšmets
 

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, EUR

(bez PVN)

Līguma darbības termiņš

Mikroplašu un barotņu piegāde antimikrobiālās rezistences noteikšanai

Lēmums

BIOR 2015/84  Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 29.12.2015.  SIA "Biocon" (75.5 Kb)  27 986,50 Līdz saistību izpildei

Palīgmateriālu piegāde homogenizatora "Omni bead Ruptor24" darbības nodrošināšanai

Lēmums

 BIOR 2015/83 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem  23.12.2015. “InBio OU” (75 Kb) 16 315,53
 
 Līdz saistību izpildei

 Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

 BIOR 2015/81  09.12.2015. 21.12.2015. SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs"" (76.5 Kb) 15 076,50 Līdz saistību izpildei

 Programmas "Augļi skolai" izvērtējuma projekta administratīvā personāla pakalpojumi

Lēmums

BIOR  2015/80 04.12.2015. 15.12.2015.  Inese Siksna (30.5 Kb)  12 555,18  Līdz saistību izpildei
Baiba Bremmere (30.52 Kb) 7 385,40
Agnese Klišāne (30.44 Kb) 4 431,24
Agnese Klišāne (30.73 Kb) 984,72
Elīna Ciekure (31.06 Kb) 984,72
Daina Pūle (30.42 Kb) 984,72
Agnese Klišāne (30.24 Kb) 2 154,08
Elīna Ciekure (30.45 Kb) 2 154,08
Daina Pūle (27.65 Kb) 2 154,08

 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" informācijas sistēmu drošības audits

Lēmums

BIOR 2015/79/ERAF 04.12.2015. 15.12.2015.  "KPMG Baltics SIA" (92 Kb)  6 600,00  Līdz saistību izpildei

 Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā

Lēmums

BIOR 2015/77 B daļas iepirkums  18.12.2015.  SIA "Verģi"
SIA "Zītars"
2 400,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Lat-Salmon" (69.5 Kb) 2 500,00
SIA "Lat-Salmon"
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
4 300,00

Iedzīvotāju uztura paradumu datu vākšana

Lēmums

BIOR 2015/76 20.11.2015. 01.12.2015.  Agnese Klišāne (155.3 Kb)  2 017,34   Līdz saistību izpildei
Anita Olšteine (158.85 Kb) 1 100,15
Astra Sleže (155.43 Kb) 879,36
Ausma Klapare (156.63 Kb) 587,68
Baiba Bremmere (155.99 Kb) 239,77
Dace Ķirpe (155.78 Kb) 687,79
Dina Čavare (152.81 Kb) 1 656,12
Elīna Ciekure (156.02 Kb) 396,42
Erita Kalniņa (159.35 Kb) 1 972,55
Ilze Esīte (152.22 Kb) 1 094,92
Inese Siksna (155.25 Kb) 427,01
Ingrīda Egle (158.04 Kb) 1 508,77
Ingrīda Edvardsone (154.32 Kb) 728,59
Inta Umbraško (157.14 Kb) 1 080,19
Janīna Daukšte (157.57 Kb) 1 995,41
Janīna Zute (158.36 Kb) 927,08
Jeļena Antonova (154.62 Kb) 1 587,53
Katrīna Spuleniece-Aišpure (165.31 Kb) 1 162,38
Kristīne Meistare (152.16 Kb) 1 196,89
Līga Lapiņa (153.79 Kb) 856,38
Ligita Pugača (156.44 Kb) 1 336,06
Lolita Barkāne (157.33 Kb) 1 505,98
Maija Savicka (160.85 Kb) 1 461,62
Romans Kopilovs (164.06 Kb) 891,53
Sandra Kulša (157.43 Kb) 2 571,34
Sandra Liparte (155.59 Kb) 927,57
Žanna Remeņaka (159.45 Kb) 1 459,94

 Rezerves daļu iegāde un uzstādīšana instrumentālo ķīmisko izmeklējumu nodrošināšanai

Lēmums

BIOR 2015/75 10.11.2015. 23.11.2015.  SIA "Faneks" (82 Kb)  6 640,00  Līdz saistību izpildei

SIA "Labochema Latvija" (84 Kb)

Vienošanās (42.5 Kb)

17 740,00

 Licences piegāde datorprogrammai hidroakustisko datu apstrādei un analīzei

Lēmums

BIOR 2015/74 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 13.11.2015. SIA "Hidrolab" (62.5 Kb) 12 120,00 Līdz saistību izpildei

 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pilnveidotās finanšu vadības un grāmatvedības politikas audits

Lēmums

BIOR 2015/73/ERAF 04.11.2015. 16.11.2015.  SIA "KPMG Baltics" (64.5 Kb) 6 700,00 Līdz saistību izpildei
 Infekcijas slimību diagnostikas un biodrošības prasību nodrošināšanas laboratorijas iekārtu piegāde BIOR 2015/72 03.11.2015. 15.12.2015.  SIA "Hydrox" 46000,00  
"Illumina  Netherlands BV" 103172,00
SIA "MEDILINK" 15972,24
SIA "MEDILINK" 21770,00
SIA "MEDILINK" 12730,00

 Aptaujas anketu un informatīvo vēstuļu izgatavošana un piegāde

Lēmums

BIOR 2015/71 28.10.2015. 09.11.2015.  SIA "VEITERS KORPORĀCIJA" (80.5 Kb) 2 244,50 Līdz saistību izpildei

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/70 26.10.2015. 06.11.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    
 Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde BIOR 2015/69 28.10.2015. 09.12.2015. SIA "Invitros" 143854,33  
 SIA "DIAMEDICA"  14484,00
 SIA "DIAMEDICA"  1402,00
 SIA "DIAMET"  7151,28
 SIA "Invitros"  13164,80
 SIA "Invitros"  330,40
 SIA "Hydrox"  114946,00
 SIA “BioAvots”  6912,00
 SIA “BioAvots”  71964,00
 SIA “BioAvots”  32870,00
 SIA “Genera”  7378,00
 SIA "Biotecha Latvia"  3600,00

 Plekstu otolītu mikroķīmijas analīzes

Lēmums

 BIOR 2015/68 06.11.2015. 27.11.2015.  The Research Foundation for the State University of New York (134 Kb) 22 059,00 Līdz saistību izpildei

 Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/67  22.09.2015. 05.10.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā     

 Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/66/EZF 15.09.2015. 28.09.2015. SIA "Sentios" (72.5 Kb)   25 964,50  Līdz saistību izpildei
SIA "Sentios" (71 Kb) 7 000,00

 Reaģenti un materiāli NucliSens easyMAG DNS/RNS izdalīšanas aparatūrai

Lēmums

 BIOR 2015/65 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 07.09.2015.

 SIA "Diamedica" (64.5 Kb)

Vienošanās (42 Kb)

41 999,00 Līdz saistību izpildei

 Ķīmisko piesārņotāju standartvielu piegāde pārtikas produktu analīzēm

Lēmums

 BIOR 2015/64 24.08.2015. 04.09.2015. SIA "Antols-HIM" (64.5 Kb) 14 850,35  Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" (65.5 Kb) 10 394,05
SIA "Labochema Latvija" (64.5 Kb) 2 333,43
SIA "DBF Baltija" (63 Kb)  6 080,00

 Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/63 24.08.2015. 04.09.2015.  Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava" (55 Kb) 13 210,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Priedmalas T" (58.5 Kb) 2 680,00
SIA "Leste" (55 Kb) 1 540,00
SIA "Priedmalas T" (56 Kb) 1 950,00
IK "Jankiš" (53.5 Kb) 3 000,00
Užavas pagasta zvejnieku saimniecība "DUNDURI" (56 Kb) 2 450,00

 Katlu mājas un tehniskā ūdens attīrīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Lēmums

 BIOR 2015/62/EZF 10.08.2015. 21.08.2015.  SIA "Revenita" (74.5 Kb)  23 755,21  Līdz saistību izpildei

 Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/61 06.08.2015. 17.08.2015.  SIA "Invitros" (66.5 Kb) 882,81  Līdz saistību izpildei
SIA "E-Med.lv" (67 Kb)  254,64
SIA "E-Med.lv" (67 Kb) 231,00
SIA "Invitros" (67 Kb) 1 152,60

 Pētniecības programmas tulkošanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/60/ERAF 24.07.2015. 04.08.2015. SIA "Linearis" (59.5 Kb) 1 113,00 Līdz saistību izpildei
 Katlu mājas un tehniskā ūdens attīrīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana BIOR 2015/59/EZF 23.07.2015. 03.08.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    
 Laboratorijas piederumu piegāde apkārtējās vides ķīmisko analīžu veikšanai BIOR 2015/58 23.07.2015. 02.09.2015.  SIA "DBF Baltija" 97 850,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Biotecha Latvia" 24 500,00
SIA "DBF Baltija"  34 700,00
SIA "Bendigo"  13 400,00
SIA "DBF Baltija"  16 600,00

Ugunsmūra risinājuma piegāde

Lēmums

BIOR 2015/57 14.07.2015. 27.07.2015. SIA "Datakom" (69.5 Kb)  40 636,03 Līdz saistību izpildei
 Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi BIOR 2015/56 14.07.2015. 28.07.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    
 Pelaģisko zivju hidroakustiskās uzskaites oktobrī un bentisko traļu uzskaites decembrī nodrošināšana Baltijas jūrā BIOR 2015/55 B daļas iepirkums 31.08.2015. National Marine Fisheries Research Institute  94 000,00 Līdz saistību izpildei

 Attīstības projekta izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes izstrāde

Lēmums

BIOR 2015/54/ERAF 02.07.2015. 13.07.2015. SIA "Grant Thornton Rimess" (81 Kb)  6 090,00  Līdz saistību izpildei

 Ugunsmūra risinājuma piegāde

Lēmums

BIOR 2015/53 27.06.2015. 08.07.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma noteikumu prasībām    
 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveide  BIOR 2015/52 19.06.2015. 02.07.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    

 Daudzfunkcionālu traktoru ar piekares agregātiem piegāde

BIOR 2015/51/EZF 27.06.2015. 07.08.2015.  SIA "Intrac Latvija"  86 250,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Valtek"  91 580,00

 Reprezentācijas priekšmetu (plecu somu) apdruka un piegāde

Lēmums

BIOR 2015/50

18.06.2015. 15.07.2015. SIA "Dinoss" (58 Kb)  2 850,00 Līdz saistību izpildei
 Ugunsmūra risinājuma piegāde BIOR 2015/49 18.06.2015. 01.07.2015. Iepirkuma pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā    

 Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/48 10.06.2015. 25.06.2015. SIA "E-Med.lv" (65.5 Kb)  2 005,79 Līdz saistību izpildei
SIA "Invitros" (66 Kb)  13 705,55
SIA "Hydrox" (67 Kb)  2 340,00
Vienošanās SIA "Hydrox" (42 Kb)  
SIA "Hydrox" (67 Kb)  2 260,00

SIA "Hydrox" (67 Kb)

 14 340,00
SIA "BioAvots" (67 Kb) 2 254,00
 Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra darba kabineta, semināru zāles un sadzīves telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/47/EZF 18.06.2015. 14.07.2015.  UAB "Sentios"  29 039,00 Līdz saistību izpildei
  Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/46/EZF  18.06.2015.  14.07.2015.

 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, atklāta konkursa 1.daļa "Laboratorijas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana" pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atklāta konkursa 2.daļā noslēgts līgums ar SIA "Dāmas zivju audzētava" 26 862,00 Līdz saistību izpildei
 Kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometra piegāde BIOR 2015/45/ERAF 17.06.2015. 20.08.2015. SIA "Omnilab Baltic"  161 000,00 Līdz saistību izpildei

 Zivju audzētavas "Tome" administratīvās ēkas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi

Lēmums

BIOR 2015/44 04.06.2015. 15.06.2015. SIA "Ventars" (82.5 Kb)  84 952,51 Līdz saistību izpildei

 Zivju audzētavas "Tome" sūkņu mājas vienkāršotā atjaunošana

Lēmums

BIOR 2015/43/EZF 03.06.2015. 15.06.2015. Personu apvienība SIA "Gate L" un SIA Āboltiņa būvuzņēmums "AG" (75.5 Kb)  107 933,14 Līdz saistību izpildei
 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveide BIOR 2015/42 04.06.2015. 16.06.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    
Laboratorijas piederumu piegāde apkārtējās vides ķīmisko analīžu veikšanai BIOR 2015/41 11.06.2015. 13.08.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    

 Laboratorijas krēslu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/40 28.05.2015. 08.06.2015. SIA "BGS groupe" (57.5 Kb)  11 630,00  Līdz saistību izpildei

 Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšana

Lēmums

BIOR 2015/39 28.05.2015. 12.06.2015. AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (105 Kb)  2 072,50 Līdz saistību izpildei
 AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (105 Kb)  11 421,27
 Zivju audzētavas "Tome" sūkņu mājas vienkāršotā atjaunošana  BIOR 2015/38/EZF 28.05.2015. 08.06.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā tehnisku problēmu dēļ mājaslapā netika nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem     
 Darbinieku veselības apdrošināšana BIOR 2015/37 29.05.2015. 26.06.2015. AAS "BTA Baltic Insurance Company"  60 165,00 Līdz saistību izpildei

 Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana

Lēmums

BIOR 2015/36 19.05.2015. 01.06.2015. SIA "Tieto Latvia" (75.5 Kb)  19 600,00 Līdz saistību izpildei
Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra darba kabineta, semināru zāles un sadzīves telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde  BIOR 2015/35/EZF 14.05.2015. 09.06.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    

Dīķa tīrīšanas un planēšanas darbi zivju audzētavā "Dole"

Lēmums

BIOR 2015/34 07.05.2015. 19.05.2015. SIA "ACB Būve" (69 Kb)  13 839,81  Līdz saistību izpildei

Teritorijas labiekārtošanas darbi

Lēmums

BIOR 2015/33 08.05.2015. 20.05.2015. SIA "Mitbau AC" (72.5 Kb)  22 966,92 Līdz saistību izpildei
Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) uzturēšana BIOR 2015/32 30.04.2015. 14.05.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā    

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" attīstības stratēģijas izstrāde 2015.-2020.gadam

Lēmums

BIOR 2015/31/ERAF 30.04.2015. 14.05.2015.

SIA "NK Konsultāciju birojs" (68.5 Kb)

Vienošanās (44 Kb)

 26 600,00 Līdz saistību izpildei

Zīmīšu piegāde zivju iezīmēšanai

Lēmums

BIOR 2015/30 30.04.2015. 12.06.2015. Floy Tag & Mfg., Inc. (114.5 Kb)  19 989,00 USD Līdz saistību izpildei

 Laboratorijas izmeklējumu un augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana

Lēmums

BIOR 2015/29 24.04.2015. 07.05.2015. SIA "Lautus" (58.5 Kb) 7 000,00 Līdz saistību izpildei
 Zivju audzētavas "Tome" Zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra laboratorijas un akvāriju sistēmas telpu iekārtu un aprīkojuma piegāde BIOR 2015/28/EZF 29.04.2015. 26.05.2015. Atklāta konkursa 1.daļā iepirkums izbeigts, jo netiks iesniegts neviens piedāvājums; atklāta konkursa 2.daļā iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas    
 Pētniecības materiālu piegāde BIOR 2015/27/ESF 21.04.2015. 18.05.2015.  SIA "Hydrox"  8 472,20  Līdz saistību izpildei
SIA "BioAvots" 6 290,00
SIA "Bendigo" 9 700,00
 Mutes un nagu sērgas diagnostisko references reaģentu piegāde seroloģiskai un virusoloģiskais izmeklēšanai BIOR 2015/26 17.04.2015. 07.05.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    

 Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/25 16.04.2015. 27.04.2015.

SIA "Averoja"
SIA "Ansbergs"
SIA "Explain"

Vienošanās (46.5 Kb)

41 999,99 (69.5 Kb) Līdz saistību izpildei

 Zivju audzētavas "Tome" zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra izveides 1.posma būvniecība

Lēmums

BIOR 2015/24/EZF 07.04.2015. 20.04.2015. SIA "Ventars" (74 Kb)  169 231,63  Līdz saistību izpildei

 Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2015/23 01.04.2015. 15.04.2015. SIA "Sumus" (57.5 Kb) 5 717,17 Līdz saistību izpildei

 Vimbu un zandartu vaislinieku piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/22 27.03.2015. 10.04.2015. IK "Altoma" (58.5 Kb)  2 846,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Baltezers" (57.5 Kb) 3 007,20
SIA "Baltezers" (56 Kb) 2 148,00
IK "Jankiš" (55.5 Kb) 780,00

 Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Lēmums

 BIOR 2015/21 27.03.2015. 10.04.2015. AS "BAO" (58 Kb) 6 000,00 Līdz saistību izpildei
AS "BAO" (58.5 Kb) 4 000,00

 Automašīnu noma

Lēmums

  BIOR 2015/20 24.03.2015. 07.04.2015. SIA "FS Noma" (76 Kb) 3468,00 Līdz saistību izpildei
SIA "FS Noma" (77.5 Kb) 1878,00
 Pētniecības materiālu piegāde   BIOR 2015/19/ESF 31.03.2015. 27.04.2015. Iepirkums pārtraukts, tā kā Institūts nenodrošināja brīvu un tiešu elektronisku pieeju dokumentācijai    
 Ķīmisko reaģentu piegāde pārtikas produktu analīžu veikšanai   BIOR 2015/18  25.03.2015. 20.04.2015.  Personu apvienība SIA "Labochema Latvija" un UAB "Labochema LT"  64 645,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Bendigo" 4 500,00
SIA "Bendigo" 1 920,00
SIA "Liepas & Co" 3 180,00

 Dejonizēta ūdens iegūšanas sistēmas piegāde

Lēmums

  BIOR 2015/17  20.03.2015. 31.03.2015. SIA "Biotecha Latvia" (69.5 Kb) 10 952,00 Līdz saistību izpildei

 Zinātniskās datubāzes BIODATA janās versijas izveide

Lēmums

  BIOR 2015/16  18.03.2015. 02.04.2015.

SIA "In-volv Latvia" (70 Kb)

Vienošanās (45 Kb)

29 600,00 Līdz saistību izpildei

 Mikrobioloģisko kultūru piegāde

Lēmums

  BIOR 2015/15  11.03.2015.  23.03.2015. SIA "E-Med.lv" (66.5 Kb) 2 978,00 Līdz saistību izpildei

 Līdaku un zandartu mazuļu, līdaku kāpuru iegāde

Lēmums

  BIOR 2015/14 05.03.2015. 16.03.2015. SIA "Rūjas Zivju audzētava" (62 Kb) 1 050,00  Līdz saistību izpildei
SIA "Nord Ast" (62 Kb) 2 700,00
SIA "Nord Ast" (59 Kb) 2 700,00
SIA "Dāmas zivju audzētava" (62.5 Kb) 15 200,00

 Bakterioloģijas laboratorijas gaiteņa remonts biodrošības prasību nodrošināšanai

Lēmums

  BIOR 2015/13 24.02.2015. 09.03.2015. SIA "Fiden Property Group" (88 Kb) 16 881,55 Līdz saistību izpildei

 Ultra-zemas temperatūras saldētavu piegāde

Lēmums

  BIOR 2015/12 24.02.2015. 09.03.2015. SIA "Faneks" (66.5 Kb) 16 394,00  Līdz saistību izpildei

 Doles zivju audzēšanas ceha rekonstrukcija

Lēmums

  BIOR 2015/11/EZF 20.02.2015. 03.03.2015. SIA "Baltie" (71.5 Kb) 97 000,00 Līdz saistību izpildei
 Zivju barības piegāde  BIOR 2015/10  16.02.2015. 30.03.2015. Aller Aqua Polska SP.Z O.O 199 036,00 Līdz saistību izpildei

 Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2015/9  12.02.2015. 23.02.2015. SIA "LHB" (53 Kb) 1 750,00 Līdz saistību izpildei
SIA "LHB" (53 Kb) 1 000,00
SIA "LHB" (54.5 Kb) 1 430,00
SIA "Stiga RM" (54 Kb) 4 349,52
 Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei  BIOR 2015/8 B daļas iepirkums  30.03.2015.  SIA "Verģi" 16 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Verģi" 8 500,00
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 1 700,00
SIA "Verģi" 9 600,00
SIA "Zītars" 3 846,00
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība "Kaija" 3 690,00
SIA "Lat-Salmon" 5 800,00
SIA "Verģi" 4 800,00

 Ķeguma zivju audzēšanas ceha vienkāršotā rekonstrukcija

Lēmums

 BIOR 2015/7/EZF 04.02.2015. 16.02.2015. SIA "Ogre S" (72 Kb) 41 091,15 Līdz saistību izpildei

 Analītisko iekārtu piegāde pārtikas produktu analīžu veikšanai

Lēmums

BIOR 2015/6 04.02.2015. 19.02.2015. SIA "Quantum Latvija" (84.5 Kb) 15 149,00 Līdz saistību izpildei
UAB "Elymus" (120.5 Kb) 8 250,00
 Mikroorganismu identifikācijas un molekulārās raksturošanas sistēmas iekārtu piegāde  BIOR 2015/5  02.02.2015. 16.03.2015.  Bruker Daltonics Scandinavia AB 164 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Diamet" 30 989,00

 Gāze piegāde

Lēmums

 BIOR 2015/4 21.01.2015. 02.02.2015.

"AGA SIA"  (61.5 Kb)

Vienošanās (43 Kb)

41 999,00 Līdz saistību izpildei

 Waters un Thermo masspektrometru remonts

Lēmums

 BIOR 2015/3  16.01.2015. 27.01.2015.  SIA "Faneks" (56 Kb) 9 100,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" (56 Kb) 2 600,00

 Zvejas datu un bioloģisko paraugu vākšanas tehniskā nodrošināšana rūpnieciskajā zvejā

Lēmums

 BIOR 2015/2 B daļas iepirkums  20.01.2015. SIA "Lat-Salmon" 4 300,00 (66 Kb)  Līdz saistību izpildei
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
SIA "Lat -Salmon" (57.5 Kb) 3 100,00

 Zāles pļāvēja piegāde

Lēmums

  BIOR 2015/1/EZF 07.01.2015. 19.01.2015. SIA "Gamma" (66 Kb) 12 650,00  Līdz saistību izpildei

 

Uz augšu