Iekārtas


Kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometrs (QTOF)

Iekārta kvadrupola-nolidošanas laika tandēma masspektrometrs (QTOF) nesaimnieciskas darbības veikšanai. Iekārta piemērota ķīmisko vielu atliekdaudzuma noteikšanai pārtikas produktos un apkārtējās vides objektos. Kvadrupola-nolidošanas laika masspektrometra izšķirtspēja ir 23 000 vienību (FWHM), bet jonu skenēšanas ātrums (50 Hz) ir krietni ātrāks nekā Orbitrap tipa masspektrometram (10 Hz). TOF (time-of flight) piemīt ātrdarbība un laba jutība (100 fg 100:1 (1pg 1000:1) ar papildus ion booster ESI opciju).
Cits jonu masu detektēšanas princips ļauj piedāvāt inovatīvus risinājumus analītiskās ķīmijas jomā.

NucliSENS® easyMAG - bioMérieux

Automatizēta DNA/RNA izdalīšanas sistēma – nukleīnskābju izolēšanai no dažāda tipa bioloģiskā materiāla.
Vienlaicīgi ir iespējams izolēt RNA/DNA no 24 dažādām matricām un dažādiem tilpumiem. Darbības princips: Nukleīnskābes saistās pie īpašām silīcija lodītēm, un tiek attīrītas, izmantojot universālus buferšķīdumus. Ar iekārtu izdalītas un attīrītas nukleīnskābes tālāk var tikt izmantotas molekulārajām analīzēm – PCR, RT-PCR, RFLP sekvenēšanai.

ViiA™ 7 Real-Time PCR System  - Life Technologies (Applied Biosystems)

Reālā laika PCR sistēma. Amplifikators izmantojams reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas veikšanai. Ar šo iekārtu ir  iespējams veikt kvalitatīvas, relatīvas un absolūtas kvantitatīvas analīzes; alēlisko diskrimināciju (genotipēšanu); „endpoint” analīzes. Iekārta ir kalibrēta SYBR® Green Dye I, FAM™, VIC™, NED™, ROX™, TAMRA™ krāsām. Vienlaicīgi iespējams analizēt 96 vai 384 paraugus atkarībā no bloka tipa. Iekārtas optiskās funkcijas: Halogēna lampa kā ierosinātājs; CCD kamera; 6 emisijas un 6 ierosināšanas filtri, ko iespējams kombinēt pēc nepieciešamības; Spektrālais diapazons: 450 – 720 nm.

PyroMark Q24 -Qiagen

Pirosekvenators –PyroMark Q24 izmanto īsu DNS sekvenču variantu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei, kā arī epiģenētiskām analīzēm, vienlaicīgi ir iespējams analizēt 24 paraugus. Ar šo iekārtu ir iespējams veikt arī  CpG metilēšanas analīzes, SNP jeb viena nukleotīda polimorfismu noteikšanu un analīzi, analizēt insercijas/delēcijas, kopiju skaita variācijas DNS sekvencē. Iekārta ir izmantojama mikroorganismu identifikācijā un tipēšanā.

QIAxcel Advanced  System – Qiagen

Kapilārā elektroforēze - paredzēta PCR postproduktu un nukleīnskābju – DNA fragmentu analīzei un RNA kvalitātes pārbaudei. Darbības princips – PĶR postproduktu un citu nukleīnskābju sadalīšana īpašā gēla kārtridžā, nepieļaujot parauga saskari ar ārējo vidi un neizmantojot Et-Br (kancerogēns). Vienlaicīgi ir iespējams analizēt līdz 96 paraugiem.  Nukleīnskābju detekcijas limits 0,1 ng/µl, izšķirtspēja – līdz 3 bāzu pāriem. Nosakāmo fragmentu garums – līdz 10 000 bāzu pāriem. Iekārta automātiski aprēķina nezināmo fragmentu garumus un koncentrāciju.

Invertēts mikroskops Ti-E

Ti sērijas mikroskopi piedāvā lielas iespējas sistēmas komplektācijā ņemot vērā dažādos pielietojuma mērķus. Ar šo mikroskopu plānots paplašināt esošos pētnieciskās darbības virzienus -  dzīvnieku patoloģijas, virusoloģijas, parazitoloģijas un mikrobioloģijas jomā (mikroorganismu, parazitāro aģentu sugu izpētes paplašināšana, komplicētāku pētāmo organismu un vides mijiedarbības mehānismu pētījumu attīstīšana, dažādu morfometrisko mērījumu līmeņa paaugstināšana).
Rezultātā  iespējams ieviest modernas, vizuāli attēlojamas morfometriskās metodes, līdztekus klasiskajām, pārbaudot un zinātniski izvērtējot  zāļu, vakcīnu, barības piedevu efektivitāti uz konkrētiem audiem, kā arī dzīvnieku organismu kopumā.

Thermo Q-Exactive (UPLC-HRMS) Orbitrap

Iekārtas maksimālā izšķiršanas spēja ir 140 tūkstoši. Iekārta paredzēta organisko vielu struktūras identifikācijai. Mazmolekulāro vielu kvantitatīva un kvalitatīva noteikšana ir iespējama ļoti zemās koncentrācijās komplicētās bioloģiskās matricās. Iekārtas vadības programma paredz arī veikt mērījumus gan pilnā skanēšanā, gan selektīvi izvēlētu vielu monitorina režīmā, kā arī veikt vairākkārtīgu vielu skaldīšanu pa fragmentiem, lai identificētu vielas struktūru.

Induktīvi saistītās plazmas masspektometrs (ICP-MS) Agilent 7700x

Iekārta paredzēta ķīmisko elementu kvantitatīvai noteikšanai dažādos objektos:

  • ūdens, augu un dzīvnieku izcelsmes pārtika,
  • farmaceitiski aktīvās vielas,
  • dzīvnieku barība u.c.

Iekārta ir aprīkota ar unikālām šūnām, kur ar hēlija palīdzību var novērst traucējošo fona efektu mērījuma laikā, tādējādi rezultāti ir ar augstu selektivitāti un precizitāti.

Waters Micromass AutoSpec (GC-HRMS)

Iekārta paredzēta gaistošo organisko vielu kvantitatīvai analīzei ļoti zemā koncentrācijā. Iekārta sastāv no gāzu hromatogrāfa un tam sekojoša augstas izšķirtspējas magnētiskā sektora masspektrometra. Iekārtas augstā izšķirtspēja (līdz pat 100 000 vienību) nodrošina selektīvu gaistošo organisko vielu analīzi komplicētās matricās. Augstā izšķirtspēja ļauj veikt dioksīnu un tiem līdzīgo vielu kvantitatīvu analīzi līdz pat koncentrāciju līmenim fg/g parauga.

AB SCIEX Q-Trap 5500 (UPLC-MS/MS)

Iekārta sastāv no mūsdienīga šķidruma hromatogrāfa, kas savienots ar tandēma masspektrometru. Iekārta paredzēta negaistošo organisko vielu kvantitatīvai un kvalitatīvai analīzei dažādos objektos: ūdens, asins plazma, urīns, augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, dzīvnieku barība u.c. Mērījumus iespējams veikt ar ļoti augstu selektivitāti, jo iekārtas vadības panelis paredz veikt mērījumus vielas fragmentiem (MRM režīms – selektīvs multi reakciju monitorings).

 

Aprīkojuma foto (597 Kb) no Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas un Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas.

Uz augšu