Stažēšanās un īstermiņa mācību vizītes EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk – EFSA) piedāvā stažēšanās un īstermiņa apmācību iespējas, galvenokārt, jauniem cilvēkiem, kas tikko absolvējuši universitāti, neizslēdzot tās personas, kas tālākizglītības ievaros tikko ieguvušas universitātes diplomu un uzsākušas jaunu karjeru.

Informācija EFSA mājaslapā angļu valodā: vispārēja informācija atrodama šeit; noteikumi par stažēšanos un īstermiņa apmācībām atrodami šeit

 

EFSA stažēšanās  mērķi:

  • Sniegt izpratni un praktisku pieredzi par EFSA lomu un darbu pārtikas nekaitīguma jomā,
  •  Atvieglot profesionālās dzīves uzsākšanu un veicināt profesionālo attīstību atbilstoši kvalificētiem cilvēkiem jomās, kas saistītas ar darbu EFSA jomās.

 

No stažēšanās un īstermiņa apmācības EFSA:

  • Iegūs jaunu skatījumu un jaunākās zinātniskās idejas no jauniem entuziastiskiem universitātes absolventiem un profesionāļiem, kas uzlabos ikdienas darbu iestādē;
  •  Izveidos cilvēku loku ar zināšnām par EFSA un tās darba metodēm, kas būs sagatavoti, lai sadarbotos ar EFSA nākotnē.

 

Kāds varētu būt Jūsu ieguvums?

Apmaksāta stažēšanās vai neapmaksāta īstermiņa mācību vizīte EFSA – Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institūcijā, kas atbildīga par risku novērtēšanu pārtikas un dzīvnieku barības jomā Eiropā. Jūs smelsieties starptautisku pieredzi Eiropas līmeņa organizācijā un varēsiet iegūt praktiskas un teorētiskas zināšanas par EFSA lomu un darbību.

 

Kas būs jādara?

Stažēšanās/īstermiņa mācību vizītes saturs ir atkarīgs no struktūrvienības, kurā iesaistīsieties – tostarp, augu veselības, pārtikas sastāvdaļu, pesticīdu, potenciālo risku, komunikācijas, cilvēkresursu, juridisko aspektu, projektu vadības un citās jomās.

 

Kādi ir nosacījumi?

Pieteikumus var sūtīt no visām ES dalībvalstīm, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices, kā arī no ES kandidātvalstīm. Potenciālajiem kandidātiem nepieciešamas valodas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties EFSA darbā. Kandidātu atlasē ņems vērā iesniedzēju kvalifikācijas līmeni. Stažēšanās sākās katra kalendārā gada 1. maijā vai 1. oktobrī un ilgst no 5 līdz 12 mēnešiem. Stažieris katru mēnesi saņem stipendiju, kas atbilts vienai ceturtdaļai no Eiropas Komisijas darbinieku iedalījuma AD5 kategorijas algas, tās katru gadu tiek pārskatītas un izvērtētas atbilstoši Parmas koeficientam.

Īstermiņa mācības var tikt uzsāktas jebkurā laikā un ilgst no 1 līdz 6 mēnešiem.

 

Kā pieteikties?

Ja vēlaties stažēties, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu angļu valodā un nosūtiet uz traineeships@efsa.europa.eu.

Visi pieteikumi attiecībā uz stažēšanos – gan maija, gan oktobra sesijā - jāiesniedz līdz katra gada martam. Pieteikumus, ko saņems pēc šī datuma, automātiski noraidīs.

Lai pieteiktos īstermiņa mācību vizītei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu angļu valodā un nosūtiet uz study-visit@efsa.europa.eu (lai pieteiktos, nav jāievēro noteikts termiņs).


Kāda ir atlases procedūra?

Ja pieteikuma anketa būs novērtēta kā atbilstoša, jums, iespējams, būs jāpiedalās telefonintervijā vai intervijā tiešsaistē, lai apspriestu jūsu vēlmes un saskaņotu tās ar EFSA iespējām – ņemot vērā pieejamo budžetu un biroja telpas.  Kandidātiem būs jāizpilda prasības, kas attiecas uz EFSA personāla regulējumu un EFSA neatkarības politiku, tāpēc kandidātiem būs jāaizpilda Interešu konflikta deklarāciju un deklarāciju saistībā ar radiniekiem, kuri strādā EFSA. EFSA Izpilddirektors pieņems galīgo lēmumu, balstoties uz struktūrvienību rekomendācijām. Izvēlētie kandidāti saņems elektroniski nosūtītu vēstuli, kurā būs izteiks EFSA piedāvājums un norādīts stažēšanās sākuma datums un ilgums un kurai būs pievienotas noteikumu kopijas un cita nepieciešamā informācija. EFSA nesūtīs atbildes neveiksmīgajiem kandidātiem. Ja EFSA ar kandidātu nesazināsies mēnesi pēc telefonintervijas, tas nozīmēs, ka kandidāts nav izvēlēts.

 

Vēlaties uzzināt vairāk?

Lūdzu uzmanīgi izlasiet EFSA izpilddirektora 2014. gada 22. janvāra lēmumu par stažēšanās un īstermiņa mācību vizītes programmām:  Lēmums par stažēšanos

 

Vai radušies jautājumi?

Ja radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar EFSA ekspertiem:traineeships@efsa.europa.eu vai study-visit@efsa.europa.eu

 

Uz augšu